Freiberg er, sammen med en rekke representanter fra Fortum, Nordkraft og Vesterålskraft, på plass på Sortland for å markere byggestarten i Ånstadblåheia.

- For Sortland er dette viktig som næringsaktivitet. Det trengs folk både i bygge- og vedlikeholdsprosessen, sier Freiberg til VOL.

Krafta fra vindturbinene i Ånstadblåheia skal dekke 7.400 husstander.

- For Norge som nasjon betyr dette en balanse i våre energikilder. Vindkraft er viktig sammen med vannkraft. Når det ikke blåser, kan vi åpne lukene på vanndammene. Når det blåser, kan vannkrafta spares på, akkurat som i et batteri, sier Freiberg.

Vindkraftutbygging er ofte omstridt. Også i denne saken har mange protestert mot utbygginga, og frykter ødeleggelse av naturområder.

- Dette er nøye vurdert i konsesjonsbehandlingen. Her er det vurdert at fordelene er større enn ulempene. Vindmøller er bare et bevis på at det bor folk her, sier statssekretæren.

Foto: Sanna Drogset Børstad