For de som mener det er riktig å bevare Andøya Flystasjon, har de siste dagene vært en rekke positive hendelser. I dag føyer også et knippe forsvarseksperter NRK har snakket med opp med mer godt nytt. De melder nemlig at en reversering av nedleggelsen slett ikke er umulig.

– Omkamper er ikke noen man liker spesielt godt på Stortinget, men alt er mulig i politikken. Imidlertid må det komme på bordet at de er gjort åpenbare feil, at regnestykket er feil eller at det kommer helt nye fakta til, sier Karsten Friis, som er ekspert på sikkerhets- og forsvarspolitikk i Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) til NRK.

– Ikke urealistisk

Dette kommer i kjølvannet av rapporten Senterpartiet bestilte, som kom mandag, hvor det sås tvil om tallgrunnlaget for nedleggelsen i Andøy og flyttingen til Evenes.

Tirsdag uttalte tidligere forsvarsminister Espen Barth-Eide at de ville få til en ny gjennomgang av beslutningen å legge ned Andøya Flystasjon om de kom i regjering.

Også Ståle Ulriksen, som er NUPI-forsker og lærer på Sjøkrigsskolen tror beslutningen kan snus.

– Alle slike vurderinger er gjort med utgangspunkt i et kostnadsoverslag. Dersom det skulle vise seg at beregningene ikke holder, slik det er mange eksempler på fra tidligere, tror jeg ikke det er urealistisk å endre både denne og andre slike beslutninger, sier han til NRK.

Mener det er valgflesk

NRK sin politiske kommentator, Magnus Takvam, mener imidlertid utspillet fra Ap er valgflesk. Han mener også at Ap ikke har noe å tape i saken og at de derfor kommer med utspillet for å vinne velgere.