For litt siden jublet man i Andøy over at Andenes fiskerihavn skal bygges ut for 500 millioner kroner. Men en lospliktforskrift som setter strenge grenser for hvor store båter som kan gå inn i havna på Andenes skaper problemer.

«Fram»

17. mai hadde Andenes besøk av hurtigruteskipet «Fram». Båten skulle etter planen legge til kai i havna på Andenes, men ble liggende utenfor innseilingen. De rundt 150 turistene om bord, ble fraktet til land med fartøyets egne rib-båter.

75 meter

Årsaken til at «Fram» ikke kunne gå inn i havna på Andenes, er at det gjelder en lokal begrensning for båter over 75 meter. Er båten større, må man ha los om bord. Det koster både tid og penger.

«Fram» er 113,86 meter lang.

Eimskip

Begrensningen har vært gjeldende fra 2011, men har vært en sovende bestemmelse til nå. Etter at systemet for såkalte farledsbeviser ble endret, er det nå blitt større grad av håndheving og fokus på dette.

– Eimskip, som henter fisk hos Andenesfisk (Havfiskeselskapet), har varslet at deres lastebåter vil slutte å anløpe Andenes fra 1. august i år, sier havnesjef Håkon Strand.

Eimskip sine lastebåter er rundt 80 meter lange.

– Denne begrensningen kan føre til at virksomhet i havna på Andenes blir lagt ned. Det har vi ikke råd til, legger han til.

Ny forskrift

Begrensningen på 75 meter ble stadfestet i en ny forskrift som ble vedtatt i desember 2015.

– Vi har vurdert 96 farleder i Norge utfra en risikobasert metodikk. Basert på dette er det satt noen lokale begrensninger, sier Henning Teigene i Kystverket.

Han sier at det nå er blitt lettere å få farledsbevis og at man derfor har innført begrensinger der det er vanskelige forhold.

– Andenes er en slik plass. Dersom sjøen står på, kan det være komplisert å gå inn der. Men vi kan selvfølgelig diskutere om den grensen som er satt er korrekt, sier Teigene.

250 trailere

Andreas Haugen i Andenesfisk AS sier at det for dem vil bety å laste fisken over på 250 trailere per år.

– Det vil koste oss to kroner per kilo i økte fraktkostnader. Dette er dramatisk for hele havna. Begrensingen er ikke logisk. Havna er blitt bedre, blant annet etter at Østre streingrunn ble fjernet, sier Haugen.

– Å få denne fisken over på vei, vil være den dårligste løsningen. Det kjøres allerede mye fisk fra Andøy på vei. Å øke dette, vil være i strid med regjeringens målsetting om å få mer gods over på kjøl, sier Strand.

95 meter

Losoldermann Andor Antonsen sier at havna på Andenes ikke ble spesielt undersøkt før den nye forskriften ble vedtatt i 2015.

– Grensen på 75 meter var ei grense som losene brukte internt, og så har den blitt stående. Vi har nå satt i verk ei ny vurdering og vi har anbefalt ei ny grense på 95 meter. Det er korrekt at havna på Andenes er blitt bedre, og jeg regner med at vi dette skal være på plass når vi kommer til høsten, sier Antonsen.