Nyheten kommer kort tid etter at Andfjord Salmon offentligjorde at et bankkonsortium innvilger et byggelån på 825 millioner kroner.

– I praksis betyr det at vi har tilstrekkelig finansiering for å gjennomføre neste byggetrinn opp til 8.000 tonn sløyd laks på Kvalnes, inkludert bygging av viktig infrastruktur som vannveier og havneområde som på sikt vil være med på å muliggjøre produksjon av 40.000 tonn laks på Kvalnes, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon, i ei pressemelding.

– Vi setter umåtelig stor pris på støtten fra både bankene og aksjonærene våre som gjør oss i stand til å realisere svært spennende utbyggingsplaner på Kvalnes, fortsetter han.

Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon. Foto: Arkiv/Erik Jenssen

Store summer fra flere hold

Den av aksjonærene som har gått inn med mest er portugisiske Jerónimo Martins Agro-Alimentar, S.A. Dehar stilt opp med 385 millioner kroner i emisjonen.

Holmøy-selskapet Eidsfjord Sjøfarm har gått inn med 80 millioner kroner, og øker dermed sin eierandel i selskapet betraktelig. De hadde fra før en eierandel i selskapet på 1,25 prosent, ifølge tall fra proff.no.

Sammen med Agro-Alimentar, S.A er Eidsfjord Sjøfarm representert i styret til selskapet.

Andre selskaper som også er representert i styret i Andfjord Salmon, inkludert UFI AS, Skagerak Vekst AS og Andfjord Holding AS, bidro med til sammen 24 millioner kroner i emisjonen.

Vil nå produksjonsvolum på 40.000 tonn sløyd laks

– Andfjord Salmon skal anvende finansieringen til videre utbygging av selskapets landbaserte oppdrettsanlegg på Kvalnes, Andøya. Selskapet offentliggjorde tidligere i juni planer om å nå et produksjonsvolum på 40.000 tonn sløyd laks på Kvalnes, leser man i pressemeldinga.

Ifølge selskapet vil produksjonskapasiteten gradvis økes mellom 2025 og 2030. De første 8 000 tonnene med produksjonskapasitet forventes å være på plass i 2025.

De mener at det er en vellykket produksjonssyklus i Andfjord Salmons første basseng som har muliggjort både bankfinansiering og ytterligere kapitaltilskudd fra selskapets aksjonærer.

– Vi har i løpet av de siste året bevist at vi kan produsere laks med god fiskevelferd og -helse på bærekraftig vis. Veksten er god, overlevelsesraten er svært høy, og fôr- og energiforbruk er lavt. Vi er stolt av resultatene så langt, og nå ser vi frem til å gjennomføre første slakt om ikke lenge, sier administrerende direktør Martin Rasmussen.