– Noe av det viktigste er en moderne oppdrettskatamaran som gir elevene mulighet til å ta kystskippersertifikat klasse D6 og D5. Det er kjempeviktig for oss, sier rektor Trond Jørgensen.

Båten er del av et kjøp som også omfatter et sjøbasert småmerdanlegg samt en fôrflåte. Nordly-konsernet, som er blant av eierne av den videregående skolen på Leknes, står bak kjøpet, som også vil komme skolens elever til gode.

– Det gjenstår litt formalia som gjør at vi ikke kan gå ut med all informasjon om dette nå, men avtalen er gjort og vi gleder oss stort over de mulighetene dette gir. Småmerdanlegget gir oss mulighet til å komme tett på fisken og lære havbruk i praksis. Det blir et veldig godt supplement til tiden elevene nå tilbringer ute hos profesjonelle oppdrettsaktører, sier Jørgensen.

Havbruksakademiet Nord samlokalisert med Nordly-konsernet i Lofoten Bio Centre på Leknes, og skal til høsten ta imot en ny klasse i VG1 Naturbruk.

– Vi har også rom for flere elever i VG2 Akvakultur, så vi håper mange benytter sjansen til å søke før fristen 1. mars, sier Jørgensen.

Kjøpet av småmerdanlegget skal øke kapasiteten for forskningsaktivitet i Nordly-konsernet, som blant annet omfatter fôrprodusenten Polarfeed, legemiddelselskapet ACD Pharma og STIM, som er leverandør av vaksiner, fiskehelseprodukter og en rekke ulike tjenester innen fiskehelse og havmiljø.

– Vi har så stor aktivitet på forskningssiden at det er vanskelig å gjennomføre alt gjennom å søke på ordinære forskningskonsesjoner. Nå vil vi kunne øke utviklingstakten betydelig, og screene gjennom prosjekter vi jobber med på en langt mer effektiv måte. I mange tilfeller vil det også være fornuftig å gjøre utprøvinger på et mindre antall fisk enn man gjør i fullskala forsøk, sier konsernsjef og eier, Jim-Roger Nordly.

At kjøpet også kommer elevene på Havbruksakademiet Nord til gode, er Nordly glad for.

– Hvis man skal forstå havbruk må man være så tett på at man lærer seg å tenke som en fisk. Det får de muligheten til her. Det er utrolig artig å ha fått ungdommene i Havbruksakademiet inn på huset her, og vi brenner for å lære dem mest mulig om næringen vi selv er en del av, sier han