Det skriver Hadsel kommune og Egga Utvikling i en pressemelding.

Målsetningen for prosjektet «LoVe Fornybar» er å etablere et testsenter med base på Fiskebøl hvor det skal testes fornybar energiteknologi.

– Fiskebøl er i ferd med å etablere seg som et kompetansesenter for havteknologi, sier næringssjef i Hadsel, Daniel Sowe, i pressemeldingen.

Det er Hadsel kommune som står bak prosjektet «LoVe Fornybar», som ifølge kommunen selv er en «spin-off» av test- og øvingssenter for oljevern i Arktis, som Kystverket planlegger på Fiskebøl.

Pengene kommer fra tilskuddsordningen «Arktis 2030» som er et samarbeid mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland Fylkeskommune, og som skal støtte prosjekter som bygger opp under regjeringens nordområdestrategi.

Næringssjef i Hadsel, Daniel Sowe Foto: Elisabeth Bergquist

Testing og demonstrasjon av teknologier

Hadsel kommune skriver at tilgang på tilstrekkelig og rimelig fornybar kraft, ligger til grunn for all samfunns- og næringsutvikling.

– Målet med testsenteret er å tilby uttesting og demonstrasjon av teknologier som bølgekraft, tidevannskraft, flytende solkraft og havvind. Med et testsenter vil nødvendige tillatelser og koordinering med andre brukere av havområdene ivaretas av én lokal aktør med lokal tilhørighet, noe som vil bidra til å forenkle prosessen for teknologibedrifter, skriver de.

Dagsaktuelt

Kommunen skriver videre at begrunnelsen for tildelingen var at prosjektet er svært dagsaktuelt, og vil kunne bidra med konkrete erfaringer som kan gi et godt grunnlag for viktige strategiske valg som må tas når det gjelder framtidige energiprosjekter, både i Nord-Norge, og i hele landet forøvrig.

– Vi ønsker at teknologien som testes og utvikles ved et testsenter i Lofoten og Vesterålen skal være av betydning for de viktige kystnæringer, som fiskeri og havbruk. De trenger fornybar energi for å utvikle seg, samt kutte utslipp, uttaler prosjektleder Klaus Klausen i «LoVe Fornybar» i pressemeldingen.

En viktig del av prosjektet vil være dialog med ulike aktører for å finne løsninger som gagner mange ulike perspektiver, heter det i pressemeldingen.

Prosjektleder Klaus Klausen i «LoVe Fornybar» Foto: Hadsel kommune

Bredt samarbeid

Kommunen skriver at «LoVe Fornybar» er et resultat av lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Prosjektgruppen bak består av Hadsel kommune, Vågan kommune, Noranett Hadsel, Nordkraft, LoVe Miljøbase, Nordland fagskole, UiT Norges Arktiske Universitet, Kupa, Aquatera, METCentre, CorPower Ocean og Flumill. Mens Egga Utvikling har ledet forprosjektet fra 2022 og i prosessen videre vil være prosjektleder.

Styreleder i Flumill, Karl Tore Pedersen ønsker i pressemeldingen prosjektet varmt velkommen, og peker på at man i mangel av norske testsentere har måttet teste teknologi i utlandet.

– Vi håper å kunne bli en aktiv bruker av testsenteret når det er etablert, sier han.

Fra venstre: Benjamin Torvund (Hadsel kommune), Karl Tore Pedersen (Flumill) og Jørgen Henriksen (Hadsel kommune) foran tidlige prototyper av teknologien som ønskes testet på Fiskebøl.  Foto: Hadsel kommune

Sentrum for grønn omstilling

Hadsel-ordfører Kjell-Børge Freiberg er begeistret for tildelingen:

– Med «LoVe Fornybar» vil Hadsel som vertskommune bidra til å gjøre Nordområdene til et sentrum for grønn omstilling. Dette er en felles seier for alle som har kraftutfordringer i nord, sier han i pressemeldingen.

Ordfører Kjell-Børge Freiberg i Hadsel kommune. Foto: Ole-Kristian Anfinsen

– Dette beviser hva vi kan få til med et godt samarbeid, uttaler ordføreren, og legger til:

– MET Centre i Rogaland er et ledende testsenter innen havvind, og Aquatera i Orkenøyene tilfører oss et stort internasjonalt nettverk innen fornybar teknologi. Gjennom partnerskapene med Nordkraft, Kupa og UiT, samler vi flere regioner inn i dette viktige prosjektet, som sikrer forankringen i nord. CorPower Ocean og Flumill vil gi verdifulle råd og veiledning sett fra teknologiutviklernes perspektiv.