Samferdselsråd i Nordland Fylkeskommune Wilfred Nordlund i Senterpartiet, mener det å gi gratis buss til mindreårige asylsøkere er en fin måte å integrere ungdommen i samfunnet.

- Dette er ungdom i en særdeles vanskelig situasjon, og hvis vi kan hjelpe litt ved å gjøre dem kjent i nye omgivelser.

Lite penger til buss

Han hevder asylsøkerne i liten grad har penger til å betale for bussreiser. De blir ofte værende på asylmottaket og i nærheten av mottaket.

- Vi mener at gratis bussreiser kan bidra positivt til integrering, sier Nordlund til Nordland Fylkeskommune sine nettsider.

Alle mindreårige asylsøkere på asylmottak i Nordland får et visst antall gratis bussreiser i det etablerte busstilbudet i Nordland i ett år. I praksis løses det slik at i Bodø vil de få ungdomskort/periodebilletter for reiser i Bodøs nærområde. Andre plasser med begrenset busstilbud kan det være mer praktisk å tildele kort med verdi som brukes når de skal til nærmeste tettsted.

Opptil 1 million

I dag er det 535 enslige mindreårige asylsøkere i Nordland. Og tallet øker fremover.

- Ett år med en slik ordning vil koste omlag 500 000- 1000 000 kr, avslutter samferdselsråden.