Politioverbetjent Børje Edvardsen sier branngruppa nå skal starte arbeidet for å om mulig fastslå årsaken til den tragiske fjøsbrannen i Forfjord lørdag.

Politioverbetjent Børje Edvardsen sier det er branngruppa hos politiet i Vesterålen som ivaretar dette arbeidet.

Les også: 40 dyr brant inne

– Det er politiets oppgave å etterforske branner. Vi går nå igang med dette på rutinemessig grunnlag, sier Edvardsen.

– Branngruppa består av kriminaltekniker og politifolk med kompetanse på brann. Branntomta er avsperret område. Det som først skal skje, er at kadaverne av dyrene som gikk tapt i brannen skal berges ut. Branngruppa skal i samarbeid med Mattilsynet besørge dette.

– Deretter går branngruppa igang med det etterforskningsmessige arbeidet på stedet, der målet er å finne og fastslå årsaken til den tragiske brannen. Som vanlig i slike saker er også det lokale eltilsynet inne i bildet, sier Edvardsen.