I Andøyposten tirsdag 14. juni inviterer Andøy kommune til et møte om kulturminneplanen innhold i kommunestyresalen torsdag 16. juni.

Andøy kommune har aldri hatt en kommuneplan eller kulturminneplan. Og nå er kommunen pålagt om å få en slik ferdigstilt.

Jeg ser det som uhyre viktig å stille opp og ytre seg for at viktige momenter skal bli nedfelt i Kulturminneplanen.

Å ha et kulturinneplan er viktig for å skaffe oversikt over de kulturminner vi har, og å vurdere verdien av dem.

Planen er viktig for planarbeidet for plan- og bygningsloven.

Den gir også bred politisk diskusjon for prioriteringer – for innbyggere, eier, interesseorganisasjoner, næringsliv og overordnet forvaltning. Det er viktig for folkehelsa og næringsliv.

Denne planen regulerer kulturminneforvaltningen, museer og institusjoner som gir kunnskap om kulturminner og kulturmiljø.

Planen kan også forhindre konflikter.

Den er viktig for kultur og fritid i forhold til å tilrettelegg for turløyper/stier i nærmiljøer som skal gi kunnskap og opplevelser.

At innbyggerne blir kjent med sin egen historie. Det gir merverdi, grunnlag for verdiskapning og styring av lokal egenart og fellesskap.

Etterlengtet kystkultursti

Nå som turismen er i full blomst i Andøy kommune og på Andenes, ser jeg det som viktig å ta vare på de få arealene som ligger i strandsonen med en etterlengte kystkultursti.

Vesterålen regionråd, Vesterålen turlag, Statens vegvesen og grunneiere gikk sammen om å tilrettelegg for slike kystkulturstier i alle Vesterålskommuner.

Andøy kommune fikk sin i 2005 mellom Stave og Bleik (til tunnelen). Andnes fikk en rød strippet linje i planen, som et alternativ (mellom Klæva og ut til gammelmoloen på Andenes).

Det har vært en del ytringer om disse arealene, i forhold til om det skal bygges privatboliger og utleiehytter for turister.

Viktigheta av å ha en slik kyststi

Det er store bygningsfeltet med lite naturområder i nærmiljøet. Den er lett tilgjengelig for eldre/funksjonshemmede. Den øker livskvaliteten og aktiviteten på sommeren i forhold til mørketidas isolasjon.

Et tilbud og alternativ for turister. En kyststi som er tilrettelagt for alle.

Andenes har ikke sitt lokalhistoriske museum. Ikke glem at Andenes var et av Nord-Norges største fiskevær. Jeg synes det er viktig å legge det lokalhistoriske i bunnen av å presentere Andenes.

Det gir plassen det særpreget det har, om det ikke skal bevisst forsvinne, og vi ender opp som mange ensrettede turistmagneter.

Vi tar imot invitasjonen til dette møtet om kulturminneplanens innhold, tross om det er nært ferietid.

Kitt Aina Iversen