Da det i fjor ble kjent at Cermaq i Alsvåg skulle legges ned, ble det tatt initiativ til at representanter fra ledelsen i Cermaq, tillitsvalgte i Alsvåg og representanter fra kommunen jevnlig skulle møtes for å holde hverandre oppdatert.

Nordland fylkeskommune skulle være observatør på disse møtene, hvor målet er å bevare arbeidsplassene.

– Trenger arbeidsplassene

Utpå fjoråret skilte de lag, for at Cermaq skulle få jobbe i fred med en salgsprosess, men nå er møtene gjenopptatt. I august hadde de første møte.

– Jeg har uttrykt bekymring for at tida går, og frykter konsekvensene. De ansatte begynner å se etter andre jobber, og vi risikerer at noen flytter ut av kommunen. Selv om de ansatte får seg nye jobber, vil vi fortsatt miste over 40 arbeidsplasser i Øksnes. Vi trenger alle de arbeidsplassene vi har, sier ordfører Karianne Bråthen.

– Nedleggelse vil ha store konsekvenser for Øksnes og Alsvåg, for næringsliv som leverer sine tjenester og varer til selskapet, for nærbutikken og isoporfabrikken og for skole og barnehage. Vi står i fare for å miste innbyggere, og en samarbeidsordning hvor ansatte har jobbet i hvitfisknæringa i vintersesongen og på lakseslakteriet om sommeren, slik at vi har klart å skape flere helårige arbeidsplasser, sier ordføreren.

Skal møtes hver måned

Arbeidsgruppa har bestemt at de fremover skal møtes månedlig, og har neste møte 27. oktober.

– Dette for å følge opp prosessen og høre hvordan det går. Vi ønsker oss mer trøkk på salget. Jeg skjønner at det er en prosess rundt et salg, og at det foregår et spill rundt slike oppkjøp som ikke vi har innsyn i, men jeg skulle ønske vi fikk en avklaring så raskt som mulig, sier Bråthen.

Avklaringer i høst

Daglig leder ved slakteriet i Alsvåg, Lise Mortensen, sier at ingenting foreløpig er avgjort, verken om salg eller når Cermaq vil stenge dørene. Dette bekrefter også Cermaq-direktør Snorre Jonassen overfor VOL.

– Vi har en plan fremover med datoer for når diverse avgjørelser skal tas. Det vil fattes avgjørelser i nær framtid, sier Mortensen.

Mens de ansatte har reagert på at ingen har fått noen konkrete tilbud om jobb i Steigen, sier Mortensen at dette også vil komme i løpet av høsten.

– Nøkkelstillinger og andre stillinger skal besettes fremover, så dette blir fastsatt i høst, sier hun.