Øvelsen «Joint Viking» settes i gang.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Øvelsen har til hensikt å øke Forsvarets evne til styrkeoppbygging og forflytning over lengre avstander. I tillegg vil det bli øvd på å bedre informasjonsflyten mellom avdelingene, nivåene og forsvarsgrenene. Øvelsen holdes i Vest-Finnmark. 8.000​ soldater deltar på øvelsen. Tallet inkluderer alle som deltar på øvelsen, også de som deltar fra andre steder enn i Finnmark. For eksempel inkluderer det personell som koordinerer øvelsen fra Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø og personell som klargjør flyene som skal være med på øvelsen.

Forsvaret opplyser til Vol at Orion-flyene på Andøya ikke skal fly på selve øvelsen. Ingen styrker er heller utplassert på Andøya. Imidlertid vil flyaktiviteten i området øke noe. Jagerfly fra Bodø vil passere over Lofoten og Vesterålen, men disse vil fly høyt, opplyser Forsvaret.

​​ Omtrent 700 soldater fra United States Marine Corps, United States Army og britiske Royal Marines vil delta på øvelsen. De britiske og amerikanske deltakerne vil trene i Norge i forkant av øvelsen, slik at de er best mulig forberedt på å øve i et kaldtværsklima. De utenlandske avdelingene vil bli integrert i de norske avdelingene under øvelsen.​