- Det er mange som stadig tar kontakt med meg om Bø-brua. De lurer på om jeg har skrinlagt prosjektet, men det har jeg ikke, sier en entusiastisk Pedersen til VOL.

For uinnvidde, eller de som har behov for å friske opp hukommelsen, ble Bø-broa lansert under en orientering på fylkestinget for snart sju år siden av ordfører Sture Pedersen. Konstruksjonen er 3,8 kilometer lang med en havdybde på 250 meter på det dypeste. Intensjonen er at bruverket skal knytte Bø og Hadsel sammen og dermed korte kraftig ned på reisetida til flyplass, sykehus og hurtigruteanløp.

- Brua vil gi Bø fastlandsforbindelse til Hadsel. Man kommer mye nærmere sykehus og flyplass. Tenk på hvilke muligheter Bø-samfunnet får når det gjelder både arbeidsmarked, beredskap og ikke minst turisme. Dette blir en helt ny verden, uttrykker Pedersen begeistret.

Finansieres gjennom strømsalg Med på bruprosjektet - Det man nå gjør er å forankre dette spennende prosjektet i landets tyngste forskningsmiljø, sier Arnt-Ivar Kverndal i SINTEF om «Kindereggbrua» mellom Bø og Hadsel.

Brua, som var estimert til å koste et sted mellom fire og fem milliarder kroner, skal etter planen finansieres gjennom strømsalg. Det blir en såkalt grønn energibru som utnytter naturressursene til fulle. Intensjonen var, og er fortsatt, at det skal lages strøm av bølgene, samt at havstrømmene skal utnyttes. Brokonstruksjonen skal også bestå av en rekke vindmøller.

Prosjektet fikk mye oppmerksomhet og pressedekning etter at det ble lansert.  Det fikk også mye støtte og positive tilbakemelding fra ulike fagmiljøer. SINTEF viste særlig interesse for prosjektet, noe også Statens vegvesen gjorde. Ifølge Pedersen ble det også lovet midler til et forprosjekt i fylkestinget.

- Men så langt kom vi ikke. Dessuten skiftes politikere ut med jevne mellomrom, sier han.

- Jobber kontinuerlig

De siste årene har det vært lite blest om prosjektet i media. Mange tror det nærmest er lagt på is. Men det er det slett ikke, skal vi tro ordfører Pedersen.

- Jeg jobber for dette hele tiden, i det stille. Fylkestinget har etterspurt prosjekt og flere andre. Dette er fortsatt et mål, men det er ikke noe jeg kan gjøre alene. Nå er vi avhengig av å løfte prosjektet videre. Vi vet at broa kan bygges, sier han.

Krevende finansiering

En vesentlig faktor som må på plass for at prosjektet kan realiseres, er finansieringen. Flere har vært skeptisk hvordan det skal gjøres. Pedersen understreker at det aldri har vært meningen at verken kommunen eller staten skal finansiere brua.

- Vi må først finne ut hvor mye strøm en slik bru kan gi i inntekter og lage et regnestykke på det. Det vil også være nødvendig for å løfte prosjektet videre. Akkurat er strømprisene lave og ikke så gunstige. Jeg veit at det jobbes med slike "grønne energibruer" flere steder i landet. Jeg snakker med folk og lufter ideer hele tide, sier han.

Skeptisk

Alle er likevel ikke like begeistret for prosjektet. Jan Helge Martinussen i Bø Venstre, betegner det som urealistisk.

- Det sto som et punkt i kommuneplanen at vi skulle utforske prosjektet. Jeg mente da at vi burde stryke det, sier Martinussen, før han fortsetter:

- Hvorfor skal Bø-samfunnet satse på en bru mellom Bø og Hadsel?  Teknologien knyttet til bølgekraft og vindkraft er ikke utviklet slik at man kan forsvare investeringen. Kraftprisene i dag er for lave og vindkraft er ikke lønnsomt. Når det gjelder bølgekraft så forskes det, men det har fortsatt ikke dukket opp løsninger som er fullgode, understreker han.

- For lite folk Vekker interesse Nå har vestlendingene oppdaget "Kindereggbrua" mellom Bø og Hadsel.

Martinussen presiserer at ideen om en bro mellom Bø og Hadsel er flott på flere måter.

- Dersom vi hadde klart å realisere dette prosjektet ville det vært alle tiders. Men jeg mener vi må bruke energien andre steder, sier han.

En sentral faktor som ifølge Venstre-politikeren gjør prosjektet urealistisk, er at det er for lite befolkningsgrunnlag i regionen.

- Vi er ikke folk nok til at et slikt prosjekt skal bli lønnsomt. Hadde vi vært mange flere kunne det vært større dekning for prosjektet. Da kunne broen også bidratt til å forbedre infrastrukturen. Kostnadsdekning for de fire-fem milliardene som man antok at prosjektet skulle koste, er også høyst usikker. Prisen er like høy som den nye flyplassen i Bodø, sier han.

Martinussen understreker at han ikke er noen ekspert på verken vindmøller, bølgekraft eller bruer, men understreker at han bare stiller spørsmål til prosjektet.

Håper å oppleve brua

Ifølge Pedersen har tilbakemeldingene og responsen både under og etter lanseringen av Bø-brua for det meste vært positive. At noen er skeptiske, lever han godt med.

- At noen synes jeg tullete og for stor i kjeften, for så være, sier han.

Nå har ordføreren et håp om han får oppleve åpningen av Bø-brua, eller i alle fall oppstarten av arbeidet med den.

- Det hadde vært fantastisk. Men skulle den komme senere, etter min tid, så unner jeg selvsagt senere generasjoner å få fastlandsforbindelse til Hadsel, slår han fast.