Behovet for å utvide båthavna på Maurnes er forholdsvis stor. Per i dag står 29 personer på venteliste for å få plass til sin båt.

- I den forbindelse har vi jobbet i halvannet år med å utarbeide planer for utvidelse. Da jeg overtok som formann for et år siden, var det 10 som sto på venteliste, så behovet har økt ganske mye det siste året, forteller leder i Maurnes fiske- og småbåtforening, Erlend Halvorsen.

Aktuelt alternativ

Han forteller at styret særlig har arbeidet mye med ett alternativ, der det er lagt ut 37 nye båtplasser, med en snittbredde på tre meter. Det inkluderer å flytte og forlenge den nåværende moloen mot vest, i tillegg til å lage en ny hovedbrygge i betong, langs den nåværende moloen.

Det andre alternativet, som gir 29 båtplasser, er å mudre opp og anskkaffe en ca 40 meter lang brygge med utriggere.

- Slik vi ser det, er det moloflyttingen, som inkluderer 37 nye båtplasser, som gir mest for pengene, presiserer Halvorsen.

Håper flere kommer

Hvor vidt det blir utvidelse eller ikke, avgjøres kommende onsdag. Da er det årsmøte i småbåtforeningen. En eventuell utvidelse av småbåthavna blir det største og viktigste saken under møte.

Dersom det er flere som ønsker båtplass i havna, oppfordrer Halvorsen at de gjeldende tar turen til møtet.

- Dersom det er enda flere som ønsker seg båtplass hos oss, håper vi at de  kommer på årsmøtet. På den måten får vi enda mer kjøtt på beinet i forbindelse med en eventuell utvidelse, peker Halvorsen på, og ber de som er interesserte i å møte opp, om å ta kontakt med ham eller småbåtforeningen snarest.

Kravene for å få båtplass er at man er medlem i Maurnes fiske- og småbåtforening.

- Vi har ikke plass til noen trålere, humrer Halvorsen, men ellers har vi ingen begrensninger og har plass til både seilbåter og andre typer fritidsbåter.

Vil trenge midler

Dersom flertallet av foreningen går for utvidelse, vil behovet for økonomiske midler være stort. Ifølge Halvorsen er alternativet med 37 båtplasser, estimert til en kostnad på rundt to millioner kroner.

- Får vi gjennom utvidelsen, vil vi søke støtte og midler hist og her, og over alt der det er mulig, presiserer han.

Blir det utvidelse, vil småbåtforeningen som nevnt ha 37 nye båtplasser, i tillegg til de 23 som er der i dag, men kapasiteten vil være enda større.

- Totalt sett, med gammelt og nytt, vil det da være plass til rundt 70 båter, sier Halvorsen.

hjemmesidene til Maurnes fiske og småbåtforening, kan du lese mer om planene for utvidelse.