Forfjord var et så deilig sted å vokse opp at fjerdegenerasjon på sauebruket Nyborg gladelig pendler til Harstad hver dag for å kunne leve og drive farsgården med sau videre. Nå bidrar de til den positive saueveksten i Andøy.

Advokat John-Petter Karlsen (27 og tannlege Guro Karlsen (28) overtok farsgården etter Reinar Karlsen og Siv Karlsen. (53), og flyttet hjem igjen med barna Olav (2) og Emil Johan (5).

Tredje, fjerde og femte generasjon samles på Nyborg for å fortelle om årsaken.

– Opprinnelig var det 80-90 sauer her. Det har også vært geiter på gården, forklarer John-Petter.

Jusstudier

Reinar overtok etter sin nå avdøde far Kåre Karlsen i 1985.

John-Petter startet å studere juss i Tromsø i 2008. I mellomtiden hadde pappa Reinar tatt inn syv nye sau i fjøset, som hadde stått tomt et par år. Faren jobber som takstmann, mens moren Siv er hans sekretær.

John-Petter ble ferdig utdannet jurist i 2013, og hadde så et år som vernepliktig på Forsvarets høyskole i Oslo, der han som løytnant underviste i krigens folkerett.

– Det var en lærerik opplevelse å se Forsvaret på høyeste nivå, og samtidig kunne undervise. Deretter ble jeg ansatt i advokatfirmaet Finn i Harstad 1. september 2014, sier John-Petter som også er i ferd med å bygge opp en filial på Sortland.

Han ser Andøy som et godt marked for advokatjenester. Hans spesialfelt er innenfor bygg- og anlegg, selskapsrettslige ting, fisjoner og fusjoner.

– Vi på Finn-kontoret utfyller hverandre på kompetanse. Vi har alle våre spesialfelt, sier han.

Tannlege

Guro tok en master i folkehelse og tannlege, og jobber nå som tannlege på Sortland.

Hun kommer opprinnelig kommer fra Sortland, er glad for å kunne gi barna den oppveksten som mannen fikk.

– Vi prøvde å bo i ei borettslagsleilighet i Tromsø, og det er ikke noe vi ønsket for våre egne barn, sier Guro.

Hun og John-Petter har kjent hverandre via kristent lagsarbeid siden de var 14 år gamle.

Om årsaken til at han har valgt den lange pendlerveien som advokat til og fra Forfjord hver dag, er svaret enkelt:

– Hvorfor skal man bo ent annet sted i Nord-Norge, når man har et så fint sted som her. Jeg har tilhørighet rent historisk.

Vi flyttet til et greit hus der alle generasjoner før meg har bygd ut huset fra starten i 1928, og jeg lurer nå på om vi også er forpliktet til å bygge ut, flirer John-Petter, som har 270 kvadrater å boltre seg på.

Da paret bestemte seg for å flytte hjem, flyttet bestemoren i leilighet på Sortland, og foreldrene kjøpte nabohuset for å frigjøre plass for de unge.

Dobbel produksjon

De unge flyttet inn før 17. mai, og de kom midt i lamminga. Produksjonen er nå doblet fra 25 sauer til 45.

– Vi har investert litt, og så har vi kjøpt traktor. Bønder har samme tiltrekning til traktor som andre har til dyre biler, sier han.

Videre sier han at det begrenser seg selv hvor mye sau de kan ha, siden dette må kombineres med jobb.

– Dersom du tenker drift i moderne målestokk, så hadde nok det rette antallet vært nærmere 400, påpeker han.

Trivselsfaktor

Det å drive med sau har en høy trivselsfaktor.

– Kontrasten mellom advokatjobben som setter store krav til intellektuelt arbeid og som gjør meg sliten i hodet, kontra det å bruke andre krefter er god, sier han, som har behov for adspredelsen når han kommer hjem om kvelden.

Glade foreldre

Foreldrene Reinar og Siv er veldig glade for at sønnen kom hjem for å overta. Barna blir nå femte generasjon.

– Jeg hjelper gjerne til i fjøset når jeg har lyst, og lysten er der mesteparten av tiden, smiler han.