Statens vegvesen kontrollerte dekk og kjetting på 1850 lastebiler og tilhengere på vegene i Nord-Norge i løpet av januar måned. Det ble 55 reaksjoner på motorvogner, og 57 reaksjoner på tilhengere (se egen tabell øverst).

Utekontrollseksjonen til Statens vegvesen i Nord-Norge har gjennom hele vinteren hatt et særskilt fokus på kontroll av dekk og kjetting på tunge kjøretøy. Resultatene av de gjennomførte kontrollene i løpet av årets første måned viser en klar forbedring i tilstanden på samtlige kontrollerte lastebiler og tilhengere, sammenlignet med tilsvarende kontroller de siste månedene av 2015, skriver vegvesenet i en pressemelding.

Forbedringen i tilstanden på dekk og kjetting på de tunge kjøretøyene som er kontrollert i januar 2016 omhandler alle nasjonaliteter.

- Den mest markerte forbedringen ser vi på tilhengere hjemmehørende i Norden, Øst-Europa og øvrige Europa. Kontrollene avdekket likevel at det fortsatt er for mange lastebiler hjemmehørende i land som for eksempel Spania, Portugal og Tyrkia som ikke har dekk og kjettinger som tilfredsstiller gjeldende regelverk her i landet, forteller utekontrolleder Jørn Simonsen i Statens vegvesen, Region nord i pressemeldingen.