Leder i Øksnes pensjonistforening, Karsten Kristoffersen, mente kommunens tilbud om 10.000 kroner for å overta inventar i lokalene, var skammelig. - Vi har forsikret lokalene for 370.000 kroner, sa lederen til politikerne. Foto: Silje Helene Nilsen

Tirsdagens formannskapsmøte i Øksnes var lagt til Alsvågheimen. Dette blant annet på grunn av en strid mellom kommunen og Øksnes pensjonistforening om kjellerlokaler ved eldrehjemmet.

Pensjonistforeninga sto på 80-tallet bak utgraving og innredning av kjellerlokaler ved Alsvågheimen, og har siden 1985 hatt avtale med kommunen om at de vederlagsfritt kan disponere lokalene fritt til sine aktiviteter. Avtalen mellom partene, som ifølge kontrakten skal fornyes hvert tiende år, har ikke vært fornyet siden 1996.

Trenger lokalene selv

Øksnes kommune har i alle år dekket kostnader til strøm og har stått bak det meste av vedlikehold, installasjon av ventilasjonsanlegg og brannalamanlegg. Pensjonistforeninga har dekket noe vedlikehold, kjøpt inventar, administrert utleie og har selv fått leieinntektene – som har vært på et par tusen kroner i året.

Bakgrunnen for striden er at Alsvågheimen selv har fått behov for å bruke kjellerlokalene til aktiviteter for beboere og ansatte. De ønsker også mer kontroll over hvem som bruker lokalene og hvilke aktiviteter som pågår i bygget. Eiendomsforvaltninga i kommunen ønsker også mer kontroll, og mener leieinntektene skal tilfalle dem.

– Aldri vært et problem

Tydelig opprørte representanter for pensjonistforeninga fikk taletid i formannskapet tirsdag, for å forklare sitt syn i saken. De har ingen problemer med at ansatte og beboere ved Alsvågheimen benytter lokalene, men reagerer på at de skal administreres fra Alsvågheimen slik at de i fremtida må spørre om å bruke egne lokaler. Pensjonistforeninga ønsker en fortrinnsrett, og vil bruke lokalene som før.

– Det er våre forgjengere som har gravd ut og laget dette lokalet. Pensjonistforeninga har hatt det i 30 år, og det har aldri vært noe problem. Vi er ute etter å bruke lokalene akkurat slik som vi har gjort, så lenge som pensjonistforeninga eier det vi gjør der nede og så lenge vi eksisterer. Hvis ikke får vi heller ta opp til vurdering om kommunen skal betale oss i henhold til de verdiene vi har der nede, sa leder i foreninga Karsten Kristoffersen.

Varslet ikke oppussing

Da denne prosessen startet i 2015, innkalte kommunen det de trodde var representanter for pensjonistforeninga til et møte for å få fornyet avtalen. Der oppnådde man enighet om at leieinntekter skulle tilfalle Eiendomsforvaltninga og at kommunen skulle gå i gang med oppussing av lokalene.

Problemet var at ingen av de personene kommunen hadde innkalt til møtet fra pensjonistforeninga satt i styret, og hadde fullmakt til å representere dem. Ifølge foreninga gikk kommunen i gang med oppussing uten å spørre dem, de rev kjøkken og kastet ut møbler som tilhørte dem.

I saksfremlegget til tirsdagens møte var det anslått at pensjonistforeningas eiendeler i kjellerlokalene har en verdi på 10.000 kroner, og at dette er summen kommunen må ut med for å kjøpe foreninga ut av lokalene. Dette kalte Kristoffersen for skammelig.

– Vi eier alt fra tak til vegger og gulv, og har bare den siste tida investert i ny dør og kaffemaskin som kostet langt over den summen. Vi har taksert våre eiendeler og har forsikret lokalene for 370.000 kroner. Det er noe annet enn 10.000 kroner. Jeg synes det er meget skammelig å komme fram med noe slikt til foreninga, som har lagt ned så mye penger og innsats i lokalene, sa Kristoffersen til politikere og administrasjon.

Skal diskutere verdi

Politikerne mente slike avtaler i framtida må delegeres til rådmannen å forhandle fram, noe som vanligvis også gjøres. Denne gangen måtte saken til formannskapet da den opprinnelige avtalen ble laget der.

– Det er ikke ideelt at det oppstår slike konflikter for noen av partene. Vi er enig i at dugnadsånden må og skal leve videre i Øksnes, og både pensjonistforeninga og Alsvågheimen gjør et utrolig viktig arbeid. Dette handler om materielle verdier og styring, som jeg håper dere kommer til enighet om, sa Sps John Danielsen.

Han kom med forslag om at pensjonistforeninga inviteres til et møte for å diskutere verdi på det de eier i kjellerlokalene, og at begge parter i framtida kan kalle inn til dialogmøter ved behov. Dette fikk han støtte for blant de andre politikerne. De vedtok også at avtaleutkastet rådmannen allerede har utarbeidet legges til grunn, og at arbeidet med å lande en avtale delegeres til rådmannen.