Sentrumsplanen for Stokmarknes er ute på høring. Siste frist om utsettelse er åttende januar 2016. Har du en begrunnelse kan du få levere innspill også etter den datoen.

Åtte innspill

Så langt er det kommet åtte innspill til planen. Her følger en kort oversikt:

1. Bottolfsen eiendomsselskap ønsker velkommen planene om miljøgate, men understreker at det ikke må gå på bekostning av parkeringsplasser i sentrum.

Politiet er i dag misfornøyd med parkeringskulturen på Stokmarknes. Lørdag ble det skrevet ut syv parkeringsbøter. Tre ble utskrevet i februar.

Trond Bottolfsen foreslår to alternativ, hvor det ene er å gjøre Markedsgata enveiskjørt, med innkjøring fra sør, med skråstilte parkeringsplasser, gjerne med sykkelbane som del av løsningen. Han foreslår tidsbegrenset parkering for å unngå at biler tar opp plass for handlende. Bottolfsen foreslår i tillegg å forlenge V.D. Hals gate ned til Havnegata. Det vil ifølge Bottolfsen gi bedre trafikkløsning, mindre trafikk og gjøre torgområdet mer tilgjengelig. Bottolfsen foreslår også en løsning med toveis trafikk i Markedsgata, men legger ikke skjul på at han mener det vil gi en mindre sikker – og området mindre hyggelig. Han skriver i sitt innspill at torgområdet i dag etter hans syn er dårlig utnyttet, og at det med små midler kan utnyttes bedre slik at området blir mer attraktivt.

2. Havnesjefen ønsker flere flytebrygger i sentrum, etablert på sjøsiden av «Finnmarken».

3. Idar Wangen ønsker at så mange som mulig i sentrum maler byggene sine hvite.

Vil frede flere hus

4. Kystverket har ikke meldt inn noen spesielle ønsker, ut over at de vil bli informert.

5. Ivar Johnsen påpeker i en e-post at to gamle hus mangler i oversikten over bygninger han ønsker fredet, nemlig Eriksen-huset i sentrum, bygget tidlig på 1880-tallet, samt Holen-huset på Søndre.

6. Sametinget er glad for at det er tatt hensyn til eventuelle kulturminner.

7. Mari Fjellanger ønsker lekeplass på torget. Hun ønsker overbygg over deler av torgets sitteplasser, slik at det kan brukes når det er regn.

8. Norsk caravanklubb ønsker seg oppstillingsplass, gjerne nært «Finnmarken».

9. Kjell Traa har lest i VA at hurtigrutesjefen er begeistret for Stokmarknes som Hurtigrutebyen. – Sett fart på dette arbeidet, sammen med Hurtigruten, oppfordrer han.

Ønsker økt byggehøyde

10. Ungdomsrådet foreslår parkering og ladestasjoner for elbiler, samt islegging av torget på vintertid, slik at det kan brukes til skøytebane. Rådet foreslår oppgradering av Bakkehagen, slik at flere kan bruke området. Det påpeker i tillegg at krysset Skarveien/Hauanveien er utrygt for skoleelevene.

11. Per Johnsen i Elkjøp savner gjennomkjøringsvei fra butikken til torget. Trailerne til Elkjøp sperrer for trafikk i området slik det fungerer i dag. Tilgang til området må ikke sperres på torgsiden, for leveranser, inn- og utkjøring, samt utrykningsbiler, påpeker han.

Johnsen foreslår å fjerne kantstein og opphøyde fortau i Markedsgata, og heller markere skillet mellom vei og fortau med nedfelt stein. Da unngår man slitasje og ødelagte kantsteiner når det brøytes. Johnsen foreslår LED-gatelys som belyser både vei og fortau.

12. Roar Wedding mener at for mange ansatte i virksomhetene i sentrum parkerer til hinder for handlende. Spesielt i julen er dette et problem, påpeker han.

13. Per Arne Pedersen i Asplan Viak ønsker økte byggehøyder for å få mer kostnadseffektiv bygging og utnyttelse.

14. Tommy Bergvik og Roar Wedding har levert forslag om økt utnyttingsgrad for eiendommen Rema 1000 holder til i.