Dette skriver Holmøy i en pressemelding tirsdag.

«Holmøy Holding AS (HH) ved Knut R. Holmøy, Sortland og Nordic Investment AS (NI) ved Sverre Utvåg, Harstad har sammen inngått opsjonsavtale med Kulturfabrikken Eiendom (KE) som gir selskapene rett til å kjøpe hotelltomta på Sortland, gnr 15, b.nr 2193, 2284 & 2216,» står det i pressemeldinga.

De skriver at de vil «utvikle et hotell- og bevertningskonsept tilpasset ulike kundesegmenter og kartlegge hvilke tilbud og volumer som samlet sett vil være riktig på Sortland». Etter at dette er gjennomført, og forutsatt at man konkluderer med at prosjektet vil være bærekraftig rent økonomisk, vil de sende søknad om rammetillatelse for bygging til kommunen.

«Formell overtakelse av og fullstendig oppgjør for tomten vil ihht inngått avtale skje når godkjent rammetillatelse foreligger fra kommunen,» står det.

Holmøy er daglig leder i Prestfjord AS og styreleder i Holmøy Maritime, og en etablert forretningsmann på Sortland. Nordic Investment AS er et Harstad-basert selskap, drevet av Sverre Utvåg. Om ambisjonene skriver de:

«Holmøy Holding og Nordic Investment er to betydelige, nord-norsk eide næringsaktører som ser frem til å samarbeide om å utvikle og bygge et hotell på Sortland som skal dekke fremtidige behov til beste for lokalt næringsliv, regionalt reiseliv, kommune, operatør og eiere.»

Utvåg driver flere selskaper og er styreleder for eiendomsselskaper over hele Nord-Norge, og selskapet Nordic Investment driver blant annet flere Scandic-hoteller.

Selskapet har tidligere også vært involvert i driften av Sortland hotell, for flere tiår siden, da det het Sortland Nordic Hotell.