Det skriver politiet i en pressemelding fredag.

Ifølge pressemeldingen ser politiet en særlig nedgang i saker som omhandler kriminalitet i det offentlige rom, i tillegg til narkotika, skadeverk og vinning.

– På tross av nedgang i antall anmeldelser er det en bekymringsfull økning i saker knyttet til seksuelle overgrep der barn og unge er involvert, sier politimester Heidi Kløkstad.

Nedgang i totale antall anmeldelser

Straffesakstallene for 2021 er nå klare, og ifølge politiet speiler den et samfunn som har vært preget av strenge smittevernrestriksjoner.

Nedgangen i antall anmeldelser har gått ned fra 11.139 saker i 2020 til 10.103 saker i 2021.

Ifølge politiet er det størst reduksjon i antall anmeldte narkotikasaker, hvor reduksjonen er på hele 41 prosent fra 2020 til 2021.

Samme utvikling som på landsbasis

Den største økningen ser politiet på sedelighetssaker. Der er det en økning på 13 prosent, fra 424 saker i 2020 til 481 saker i 2021.

– Utviklingen er i tråd med våre prioriteringer de siste årene. Vi ønsker å avdekke flest mulig av de mest alvorlige straffesakene som utgjøre en stor belastning for de fornærmede, forklarer Kløkstad.

Det er likevel et utviklingstrekk i kriminalitetsbildet som bekymrer politimesteren.

– Det er en økning i antall overgrep mot barn på internett, og vi ser i økende grad at barn og unge bruker sosiale media til deling og omsetning av egenprodusert seksualisert materiale. På landsbasis er det en økning på 16,5 prosent i saker som omhandler seksuelle overgrep der barn og unge er involvert, og vi ser den samme utvikling i Nordland med en økning på 13 prosent, sier Kløkstad.

Ifølge pressemeldingen har Nordland politidistrikt hatt et økt fokus på denne typen kriminalitet i 2021, og vil fortsette det arbeidet i år.

– Vi har kommet et stykke på vei i å skaffe oss verdifull erfaring og kompetanse om hvordan seksuallovbrudd på nett skal håndteres. Likevel frykter jeg at vi bare har sett toppen av isfjellet på et kriminalitetsområde som har lovens strengeste strafferamme på inntil 21 år, sier Kløkstad.

Oppklarte straffesaker

I fjor hadde Nordland politidistrikt en oppklaringsprosent på 58,2 prosent, som er noe høyere enn det nasjonale snittet på 48,8 prosent. Ifølge pressemeldingen har Nordland over år hatt en høy oppklaringsprosent, med sammenlignet med 2020 er det en liten nedgang på 3,7 prosent.

Politiet sier at nedgangen i 2021 må sees i sammenheng med et omfattende arbeid som politidistriktet har gjort for å bygge ned antall gamle saker.

– Det som preger straffesakene som blir liggende lenge, er at de ofte er komplekse, krevende og vanskelig å komme til bunns i. Det er svært gledelig at oppklaringsprosenten er høy, på tross av restansenedbygging av gamle straffesaker, avslutter Kløkstad.