Som følge av hendelsen, er persondata som kan gjelde opp mot 3,3 millioner innbyggere, på avveie. Dette skriver NRK. Alle som eier eiendom kan være berørt av angrepet.

– Vi ser veldig alvorlig på det fordi det er et så stort omfang, sier administrerende direktør Leif Arne Brandsæter i Norkart til NRK.

Det var selskapet selv som opplyste om at store mengder persondata er på avveier, inkludert informasjon som navn, adresse og fødselsnummer. Ifølge Brandsæter er opplysningene mest trolig lastet ned av angripere uten at de vet om de foreløpig er benyttet til noe.

På spørsmål om hvor mange som kan være berørt, sier Norkart-lederen at det i verste fall er opptil 3,3 millioner personer. Brandsæter ber folk om å være ekstra påpasselige. Han derfor alle som er eiere eller festere, om å være ekstra årvåkne med tanke på svindelforsøk.

Saken er under etterforsking av politiet i Oslo. Datatilsynet er også koblet på saken, men kan foreløpig ikke si noe om alvorsgraden før saken er ferdig behandlet.