Det går fram av en e-post som sektorleder for teknisk etat i Hadsel, Øyvind Stensø Skjørholm, skriver til Kate Adolfsen i Stokmarknes Vel.

Skjørholm skriver at gapahuken kan settes opp uten søknad. Det er en forutsetning at den ikke er større enn 50 kvadratmeter. Dette er i tråd med formålet friområdet. Området er ved Børøybrua, på det området som vender mot Hurtigrutemuseet.

Han opplyser til velet at etablering av badeområde også ser ok ut uten å søke, men mener velet gjøre konkrete undersøkelser.

– Stokmarknes vel har i dag gjennom samarbeid med Hadsel kommune, ansvaret for all aktivitet som gjennomføres ved Stokmarknes torg. Hadsel kommune ønsker at den aktiviteten som nå settes inn i parkområdet og ved strandsonen, skal forankres i samme avtale, hvor Stokmarknes vel, forplikter seg til ivaretakelse av den infrastrukturen som etableres i området, med bakgrunn i at Hadsel Kommune er grunneier, mens Stokmarknes Vel er eier av de fysiske tiltak som settes opp i området, skriver kommunen til velet.