En personbil har kjørt av Fv. 7542 ved Vestbygdvegen 917 i Lødingen i 12-tiden. Årsaken var for lite plass på veien, da et kjøretøy kom i motgående retning.

– Det er ingen mistanke om rus, føreren hadde rett og slett bare kjørt for langt ut i grøfta, opplyser operasjonsleder Remi Johansen.

Kun én fører satt i bilen, og hevder seg uskadet. Han er ikke sendt til legevakt.

– Politiet anmodet til det og har vært i kontakt med AMK, men det er ingenting som tilsier at føreren ble skadet.

Fører ordner selv med bilberging.

Hvordan havnet føreren på hodet?

– Det kan vi synse om, men det er ikke så lett å si ut ifra hva vi ser her, sier Johansen når han blir presentert for bildet.

Foto: Vegtrafikksentralen