Tilskuddet søkes på grunnlag av behov for tilrettelegging av bygninger og anlegg til leirskoledrift og til planlegging av leirskoledrift inneværende år. Der ligger også behov for midler til å oppnå status som godkjent leirskole hos Norsk Leirskoleforbund.

Bygningsmassen har de siste årene vært nedprioritert hva angår vedlikehold og der er til dels store etterslep for å komme opp til nødvendig standard. Primært vil driftstilskuddet benyttes til oppgradering av sanitære rom og kjøkken, men det er også behov for tilrettelegging i forbindelse med

brannsikkerhet og trygging av utendørs aktivitetsområde. Videre for sertifisering av personal til aktiviteter (klatring) og fornying av utstyr til samme, heter det i søknaden.