Fremtidig skolestruktur i Øksnes var på sakslista da formannskapet i Øksnes hadde møte tirsdag denne uka.

Da skolesaken var oppe til behandling i kommunestyret i fjor ble den utsatt med bestilling om en pedagogisk utredning - i tillegg til rapporten fra Norconsult som viste et innsparingspotensiale på syv millionerkroner årlig ved å slå sammen enheter i øksnesskolen.Denne er nå klar, og rådmannens forslag er det samme som i fjor - å legge ned Strengelvåg skole og ungdomstrinnet i Alsvåg.

LES OGSÅ: Gjentar nedleggingsforslaget

Flertallet i formannskapet gikk tirsdag inn for å legge ned ungdomstrinnet i Alsvåg fra skoleåret 2015/2016.

Kommunestyret skal behandle samme sak når de møtes 20. mai.

Et alternativt forslag fra opposisjonen ved Ap, Frp og Sp gikk ut på å utsette nedleggelse i Alsvåg til skoleåret 2017/2018 - for å unngå sammenslåing av et kull på 60 elever, som vil skape to store klasser. Forslaget falt.

- Faglige grunner til å legge ned i Alsvåg

Ordfører Jørn Martinussen fra ØTL sier til VOL at han oppfatter klare signaler om at man nå ønsker å samle ungdomstrinnene i kommunen.

- Og dette er ikke økonomisk begrunnet, men faglig og pedagogisk begrunnet, sier Martinussen.

Les også: Ber om flere detaljer før avgjørelsen tas

- Hva er de faglige argumentene for å legge nedungdomstrinnet i Alsvåg?

- Det handler for eksempel om valgfag. Det er størremuligheter for å få til et godt tilbud til elevene med blant annetspråkopplæring ved å samle ungdommstrinnet. Det handler også om størrelsen påfagmiljø, og det handler om kvalitet og rekruttering av kvalifisertelærere, sier Martinussen.

- Vi har også et synkende barnetall i Øksnes, legger han til.

Maksimalt barnetall ved ungdomstrinnet på Myre er 180 elever. I 2015, når ungdomstrinnet i Alsvåg er foreslått nedlagt, vil det være 150 ungdomsskoleelever i Øksnes totalt.

Martinussen tror ikke fagmiljøet i Alsvåg vil svekkes av atlærerstaben ved ungdomstrinnet flyttes til Myre.

- Vi skal ikke bygge ned noe fagmiljø i Alsvåg. Mintilnærming til dette er å ikke snakke om én skole i Alsvåg, én på Strengelvåg, Sommarøya eller på Myre - men om øksnesskolen. I øksnesskolen skal alle få de samme vilkåreneuansett hvilken skole de går på, sier han.

Myre + Sommarøy

Ordfører Jørn Martinussen sier til VOL at han tror tiden er moden for å også foreta seg noe med barnetrinnene i Øksnes.

- Men hva resultatet blir vet vi nok ikke før i kommunestyremøtet 20. mai, sier han.

Formannskapet gikk tirsdag videre med vedtaket fra hovedutvalg for skole og kultur - hvor det er bedt om at en overføring av elevene ved Sommarøy skole til Myre skole skal undersøkes nærmere i den videre behandlingen.

- Da Norconsult leverte sin rapport - konkuderte de med atMyre skole måtte bygges ut for å ta hånd om alle elevene ved Sommarøy skole. Når administrasjonen nå har sett på dette igjen et par år etter at rapporten var ferdig, har det vist seg at det nå er mulig å flytte Sommarøy-elevene til Myre uten de store ombyggingskostnadene som man først hadde skissert, sier Martinussen.

- Dette ønsker vi nå å se nærmere på før det tas en avgjørelse, sier han.

- Rådmannen kvalitetssikrer dette alternativet og gjør en grundig vurdering av fordeler og ulemper ved denne løsningen, sier vedtaket fra formannskapet om overføring av Sommarøy-elevene.

Martinussen sier han nå tror på en etterlengtet avgjørelse når det gjelder skolestruktur i Øksnes.

- Foreldre og elever bør nå få et endelig svar. Dette følesutmattende for de som er involvert i prosessen. Et endelig vedtak på hva mangjør med skolestrukturen i Øksnes, er å foretrekke, sier han.