Regjeringen fra Høyre og Fremskrittspartiet vil legge ned Andøya flystasjon. Dersom Stortinget skal vedta noe annet, må både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti si seg uenig med regjeringen. Derfor kan Nybakks besøk til Andøy onsdag bli svært viktig.

Møter mange

– Nybakk skal møte ledelsen i Andøy kommune, Andøya Test Center (ATC), Andøy arbeiderparti og tillitsvalgte ved Andøya flystasjon, sier Johansen.

Nybakk sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité og er dermed en av dem som skal jobbe særlig grundig med regjeringens langtidsmelding for Forsvaret.

– Det blir viktig å få gitt henne informasjon før komiteen starter sitt arbeid med langtidsmeldingen, sier Johansen.

Nybakk var på Andenes i februar sammen med resten av utenriks- og forsvarskomiteen og fikk da omvisning ved Andøya flystasjon.

Høring

Fristen for å avgi høringsuttalelser til langtidsplanen er nå gått ut. Onsdag 24. august avholder komiteen åpen høring i Stortinget om saken. Fredag 26. august avholdes en lukket høring. Deretter starter komiteen for alvor sitt arbeid med meldingen.

Arbeiderpartiets Marit Nybakk og Senterpartiets Liv-Signe Navarsete blir viktige personer med tanke på Andøya flystasjons fremtid. Foto: Alf Ragnar Olsen