- En utredning av fast samband over Hadselfjorden vil kunne knytte Lofoten og Vesterålen tettere sammen, og legge til rette for regional utvikling. Nye veier bidrar til å utvide bo- og arbeidsmarkedene i landet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fredag.

Les også: Fylkesrådet vil se på Hadselfjordtunnelen

Fredag har samferdselsdepartementet altså gitt oppdrag til Vegdirektoratet å se på muligheten for å knytte Lofoten og Vesterålen sammen med fast veisamband.

Les også: Etterlyser initiativ om Hadselfjordtunnelen

Tar regninga

I arbeidet skal Vegdirektoratet blant annet se på ulike grenseflater mellom vei, fergestruktur og lufthavnstruktur.

Les også: Siv Aasvik: - Vi er også utålmodige

Arbeidet med konseptutvalgutredningen skal snart ende i et utfordringsnotat, der sentrale utfordringer, fremdriftsplan og organisering skal komme frem. På bakgrunn av dette skal Samferdselsdepartementet fastsette mandag og samfunnsmål for utredninga.

I brevet fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet kommer det frem at fylkeskommunen skal være en viktig samarbeidspartner i utredningsarbeidet.

Staten tar regninga for utredningen.

Hjertesak

Beskjeden fra Samferdselsdepartementet gleder statssekretær i olje- og energidepartementet, og tidligere Hadsel-ordfører, Kjell Børge Freiberg (Frp).

- Jeg var klar over at dette kom til å bli en usedvanlig hyggelig fredag. På mange måter er dette en milepæl, med at arbeidet starter opp, sier Freiberg.

Nettopp Hadselfjordtunnelen var en av hans hjertesaker som ordfører i Hadsel, og det er på det grunnlaget, ikke som statssekretær, at han uttaler seg til VOL.

- Utredninga i seg selv er ikke et svar på om tunnelen blir bygd eller ikke. De beslutningene blir tatt når utredninga foreligger, sier Freiberg.

- Ferdig sommeren 2016

Statsminister Erna Solberg fortalte første gang om utredningen i valgkampen i fjor sommer. Da sa hun at utredningen av tunnelen skulle være klar i løpet av sommeren 2016.

Les også: Regjeringen utreder Hadselfjordtunnel

Freiberg tror nå at det ligger en interesse hos alle parter i å få gjort jobben så fort som mulig.

- Det er allerede mye kunnskap om dette, så det handler først og fremst om å sette sammen og oppdatere seg på dagens situasjon, sier Freiberg.

- Bedre beslutningsgrunnlag

Hadselfjordtunnelen har fått stor oppslutning blant mange politiske partier, mens mer kritiske røster har kritisert prioriteringen av nettopp dette prosjektet fremfor andre veiprosjekter. Freiberg tror nå at utredningen vil ta for seg fordeler og ulemper, og at beslutningsgrunnlaget blir bedre.

- Hvis det var sånn at Hadsel kommune ikke skulle jobbe for sine behov på grunn av behov andre plasser, ville ikke folk ha bodd her. Jeg tror vi vil se når utredninga foreligger at investering i tunnel ikke nødvendigvis går på bekostning av andre prosjekt, sier Freiberg.