Ekteparet skulle forleden ta bussen fra Myre til Sortland. Med seg hadde de labradoren Luna, men i bussdøra var det stopp.

- Bussjåføren nektet oss å ta hunden inn i bussen, og sa at eneste mulighet for å få Luna med, var å frakte henne i godsrommet under bussen. Men vi hadde ikke med noe reisebur, så å la hunden fraktes usikret i godsrommet var jo helt uaktuelt. Dermed ble vi stående igjen da bussen gikk, sier Thea og David til VOL.

- Selvsagt kan vi forstå at man må ta hensyn til allergikere og andre som opplever problemer i nærvær av en hund, men det var 3 personer på denne bussen, og all forklaring vi fikk fra bussjåføren var at "det var opp til hver enkelt bussjåfør" om han ville ha med hund på bussen eller ikke.

De to blad Solheim sier de på forhånd hadde spurt busselskapet per mail om det var mulig å ta med hund, og fått et svar som gjorde at de stilte opp på bussholdeplassen i god tro.

- Svaret var at hvis det var allergikere om bord måtte vi sitte bakerst i bussen og allergikeren sitte fremst. Dette var jo selfølgelig ikke noe problem, og vi har mer enn èn gang satt oss bakerst med hunden fordi det var en allergiker med i bussen og ingen problemer oppstod av dette.

Thea og David har i etterkant av episoden kontaktet busselskapet Boreals stedlige leder i Vesterålen, og der fått bekreftet at det faktisk er opp til hver enkelt sjåfør å ta avgjørelsen om hvorvidt hunder får være med.

- Han sa at om det var et problem for oss, så fikk vi bare skaffe oss annen transport. Som kunder føler vi oss krenket av et så lite forståelsesfullt eller brukervennlig svar. Da vi ikke har sertifikat og bil har det da endt opp med at vi ikke kan ta med hunden noen steder, sier de to.

De mener at de ansvarlige for busstransporten skaper en håpløs situasjon, og spør hva som hadde skjedd dersom sjåføren faktisk hadde tatt dem med til Sortland, for deretter å oppleve at det var sjåføren på returbussen som nektet dem å ta med hun?

- Da kunne vi jo faktisk endt opp i situasjonen hvor vi ikke kom oss hjem igjen med siste buss fordi vi ikke fikk ha med hund.

- Det er viktig at det nå opplyses om hvordan reglene fungerer, slik at andre reisende med hund kan forberede seg dersom de skal ut og reise med buss, sier Thea og David Solheim.

- Slik er det, desverre

Rådgiver i samferdselsavdelinga hos Nordland Fylke, Jan Paulsen, bekrefter hunde-regelen.

- Så det er faktisk opp til hver enkelt sjåfør å avgjøre der og da om hunder får være med eller ikke?

- Ja, desverre er det slik det fungerer. Og det er fordi vi som lager reglene ikke kan vite om det er allergikere der eller ikke. Men det skal være en sjellig grunn til å ikke ta med hunden. Inntil videre er det ikke nedfelt noen restriksjoner mot hund, så inntil videre er det opp til hver enkelt sjåfør å ta med hund eller ikke.

- Hva er en god nok grunn?

- Det må for eksempel være at det finnes en allergiker ombord på bussen.

- Du sier at det "inntil videre" ikke er forbudt å ha med hund på bussen. Vil det bli det?

- Ja. Det vil nok være opp til hva som skjer ellers i kongeriket. Vi vet jo at slike forbud kommer flere og flere steder, så jeg ser ikke bort fra at det også på bussen blir slik at hunder ikke har adgang. Det er nok slik det ender.

- Inntil videre: Folk må jo kunne regne med at de får være med på bussen når de planlegger å dra noe sted, eller skal det være et sjansespill?

- Ja. Og slik må det nesten være. Hvis det blir opp til sjåføren om han vil ta med seg hunden eller allergikeren, så velger han allergikeren og lar hunden stå igjen.

Jan Paulsen mener imidlertid at informasjonen om hunde-ordningen er god.

- Når folk spør om dette svarer jeg alltid at de bare får møte frem, men at det er opp til sjåføren til syvende og sist. Dette står også opplyst på ruteopplysningen 177s sider.

VOL gikk inn på ruteopplysningens sider og etter litt leting fant vi hunderegelen under kapitlet "reisegods". Her fremgår det:

"For hunder og sykler må det betales barnetakst, makspris pr. enhet er kr 60. Når det gjelder hund så kan, ut fra sjåførens vurderinger og hvis det er allergikere med bussen, hunder bli nektet reise. Sykler tas med i den utstrekning det er plass og sikkerhetsmessig forsvarlig å ta med. Plasshensyn gjelder også for annet reisegods. Slike vurderinger gjøres av sjåføren."

Jan Paulsen presiserer at sjåføren ikke har noen mulighet til å nekte tjenestehunder, som feks toll, politi- eller blindehunder adgang.