- Det stemmer. Vi har hatt åtte pasienter som har hattsymptomer, og per i dag har vi fått bekreftet ett av prøvesvarene som viser atdet er snakk om noro-virus, bekrefter overlege ved medisinsk avdeling vedsykehuset, Finn Larssen-Aas.

Som en følge av viruset har sykehuset isolert én avdelinghvor alle med mistanke om smitte har blitt lagt inn.

- Nå har de aller fleste av pasientene blitt friske, og vihar ikke fått inn noen nye med symptomer. Vi skal vurdere senere i dag hvorvidtvi skal åpne den isolerte avdelingen igjen, sier Larssen-Aas.

- Hvordan vil det bli for de som kanskje vil besøke kjenteeller familie på sykehuset i morgen 17. mai?

- Vi har lagt ned forbud mot besøk til de pasientene detgjelder. Foreløpig er det snakk om to personer som fortsatt er isolerte. De somønsker å komme på besøk råder jeg å ringe på forhånd slik at de unngår å kommepå bomtur, fortsetter overlegen.

Avdelingen de har isolert er medisinsk avdeling, gruppe A.

- Har dette, eller vil dette, fånoen innvirkning på flyttingen over til det nye sykehuset?

- Vi starter ikke selve flyttingen av pasienter før den23. mai, og jeg regner med at det vil gå helt som normalt. Det er ingenting somtyder på at dette vil ha noen konsekvenser for flyttingen.