Følgende ble vedtatt på medlemsmøte 18. mai 2017:

Andenes Pensjonistforening ber politikerne merke seg Andøypostens konklusjon i artikkelen, Sykehjem til besvær, tirsdag 9. mai 17. Utgangspunktet for politikerne bør være at færrest mulig rives opp fra sine lokalmiljø i livets siste fase. Det er verken de eller deres pårørende tjent med.

Dette skulle tilsi en todelt løsning, og så må det sees på hva som i praksis kan oppnåes/gjennomføres. Hvor tyngden av befolkningen i kommunen befinner seg er vel dokumentert.

Vi forstår at befolkningen på sør-øya ønsker sykehjemmet lagt dit, men må minne om at vi på Andenes hadde et sykehjem som ble «frarøvet» oss  i 2008/9.