Utlendingsdirektoratet (UDI) sa tirsdag formiddag opp kontrakten med flere asylmottak i Nordland, Troms og Finnmark. Blant dem er mottaket for enslige mindreårige flyktninger i Lødingen.

Utlendingsdirektoratet varslet i fjor at 7 000 mottaksplasser skal legges ned på landsbasis. I første omgang ble det avgjort at det skal legges ned 3 800 plasser. Det ble i slutten av september i fjor klart at nedleggelsen av det ordinære mottaket i Lødingen var et faktum, men da ble mottaket for enslige mindreårlige flyktninger beholdt.

Les også: UDI legger ned asylmottak i Lødingen

Nå legges også dette ned. Det var Folkebladet som først meldte om nyheten.

Arbeidsplasser forsvinner

Ordfører i Lødingen, Atle Andersen (Ap), har ikke full oversikt over situasjonen tirsdag ettermiddag. Han mener at det nå kan være snakk om ti eller flere stillinger som forsvinner, der de er fordelt på arbeidsplassene på selve mottaket, som drives av Hero, samt stillinger i voksenopplæringa eller helse i kommunens organisasjon.

– Vi er svært lei oss for at vi mister det mottaket. Det har både vært en arbeidsplass i kommunen, samtidig som det har vært et godt tilbud til de ungdommene som har vært her, sier han til VOL.

Oppsigelsen gjelder fra 1. juni, med tre måneders oppsigelsestid.

Kom brått på

Lødingen kommune har ikke vært forberedt på at kontrakten skulle sies opp, selv om det ordinære mottaket ble lagt ned i høst.

– Jeg fikk en telefon fra direktøren i region nord, Bjørn Alf Friedfeldt, i dag. Da jeg hadde møte med han i fjor høst var jeg klar på at vi ville at vårt mottak skulle beholdes, sier Andersen.

Begrunnelsen for nedleggelsen er færre asylsøkere.

– Årsaken er rett og slett et mindre behov. Det kommer færre asylsøkere til Norge og vi må justere ned for ikke å bli sittende med mange ledige plasser, sier Friedfeldt til Folkebladet.no.

Den siste tiden har det ifølge Andersen bodd 15-20 mindreårige asylsøkere på mottaket, som har 30 plasser.

Vil finne løsninger

Administrasjonen i Lødingen kommune begynte i dag arbeidet med å finne ut av veien videre, og tar ordentlig fatt i situasjonen i morgen, onsdag.

– Da vil vi se på de som blir overtallig i kommunen, og hvordan vi kan ivareta dem. Det vil settes igang ordinære prosesser med å se på alternativer. Vi har blant annet en del andre ledige stillinger, sier Andersen.

UDI sa tirsdag opp kontrakten med følgende mottak i region Nord:

Ordinære mottak:

  • I Vadsø og på Finnsnes

Mottak for enslige mindreårige:

  • I Ballangen, i Lødingen og i Målselv