Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sendte tidligere i måneden brev med et redusert vedtak for bosetting av flyktninger i 2017.

Mindre behov

Sortland kommune har tidligere vedtatt å bosette 60 flyktninger i 2017 og anmodet om 10 enslige mindreårige.

Regiondirektør Dulo Dizdarevic i IMDi Nord skriver i brevet at nedjustert bosettingsbehov gjør at kommunen skal bosette færre enn tidligere er vedtatt.

50 flyktninger

Det totalte antalle flyktninger kommunen skal bosette i 2017, er nå nedjustert til 50.

Ni av disse er enslige mindreårige, hvorav fem av dem er under 15 år og skal bosettes gjennom Bufetat.