I april omtalte VOL overskridelsene i forbindelse med bygging av Hovden kai.

Utbyggingen ble omtrent dobbelt så dyr som budsjettert - og dette fikk kommunen først vite i mars, etter at mesteparten av arbeidet var gjort.

Bø-ordfører Sture Pedersen kalte det «ubeskrivelig at slikt kan skje», og samtlige kommunestyrerepresentanter kritiserte overskridelsene kraftig tidligere i år.

En av tingene som i kjølvannet av millionsprekken skulle vurderes, var hvorvidt kommunen skulle gå til sak mot byggingeniør Høyer Finseth, senere kjøpt opp av WSP, som fungerte som byggherrer. Kommunen har ment at dette selskapet ikke har gjort en god nok jobb, og har unnlatt å informere om sentrale ting som ville påvirke kostnadene. WSP ønsket ikke å kommentere saken i april.

Nå har juristene i Bø kommune gjort sin vurdering. De har ikke landa på å gå til søksmål.

– Den foreløpige vurderinga er gjennomført, og foreslår ikke å gå til søksmål, vi ikke bedt om ytterligere vurdering. Egentlig tror jeg det blir med dette. Så får vi se hva forvaltningsrevisjonsrapporten sier, sier rådmann Gundar Johansen.

Saken skal nemlig nå opp for kontrullutvalget.

– Den kommunale behandlinga som sådan, ligger i kontrollutvalget. De skal gjøre en forvaltningsrevisjon av saken, sier rådmann Gundar Johansen.