Saken om Gammelskolen har versert i kommunale fora i lang tid. Den har vært leid ut og den er forsøkt solgt.

Foreslo riving

Bygget er i forfall og det vil koste et titalls millioner kroner å sette det i stand.

– Jeg synes skolen er verneverdig. Det vil jeg understreke. Jeg skulle gjerne sett den stå som et smykke i Andenes sentrum. Men det er ikke alt som er verneverdig, som er vernemulig, sa Hermod Bakkevoll (KrF) og foreslo å rive skolen med en gang.

– Samtidig bør kommunen beholde kontroll over den store tomta i Andenes sentrum. Selger vi, fraskriver vi oss råderetten over det siste store arealet i sentrum, sa Bakkevoll.

- Sitter langt inne

– Å gå til riving med en gang sitter langt inne, sa Kate Eliassen (H).

– Jeg kommer nok til å støtte innstillingen om salg slik den foreligger, sa Eliassen.

Det var en holdning flere sluttet seg til. Bakkevolls forslag fikk seks stemmer. Det ble dermed flertall for å selge skolen.