Null- og lavutslippsferger på fylkesveiene i Nordland er den store satsingen på grønt skifte i årene som kommer, ifølge Nordland fylkeskommune.

– Nå starter jobben med å gå fra ord til handling i landets største båt og fergefylke, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). Fylkeskommunen har ansvar for 24 fylkesvegfergesamband og 30 båtruter.

I dag tilsvarer drivstofforbruket på sjøtransporten mellom 90 og 100.000 tonn CO2 årlig.