Flytter sørover

foto
Bildet viser cirka halvparten av innearealet i det nye lokalet. Fra venstre daglig leder Bent Pettersen, verkstedleder Sten Are Nilsen, reparatør Geir Leikseth og reparatør Gøran Danielsen. Foto: Erik Jenssen