Statistisk sentralbyrå (SSB) la fredag frem befolkningsstatistikk for første kvartal i år.

Per 1. april var det 5.267.100 innbyggere i Norge, en vekst på 8829 siden nyttår. Ifølge SSB har ikke veksten i folketallet vært så lav siden EU utvidet sitt indre marked i 2016. Fødselsoverskuddet var i første kvartal på 2400, det laveste siden 2003.

Rundt 15.200 personer ble registrert som innvandret, mens rundt 8.800 utvandret. Blant utenlandske statsborgere var det flest polakker og litauere som utvandret, mens det kom flest innvandrere fra Syria, Polen og Eritrea.

I Vesterålen og Lødingen har vi totalt de tre første månedene i år blitt 37 flere. 73 barn har blitt født, vi har mistet 81 av våre innbyggere og vi har en netto innflytting på 45.

Størst befolkningsvekst er det kanskje ikke overraskende i Sortland, som hadde 33 flere innbyggere 1. april enn de hadde ved utgangen av 2016. Som en god nummer to på lista, ligger Øksnes, med 14 flere. Andøy har hatt en nedgang i folketallet på 15 personer siden nyttår.

De to kommunene på hver sin side av Gavlfjorden nærmer seg hverandre når det gjelder folketall. På 80-tallet var det over 2000 flere innbyggere i Andøy enn i Øksnes. Nå er det 4839 i førstnevnte og 4594 i sistnevnte. Dette skyldes hovedsakelig nedgang i folketallet i Andøy.

Folketall og kvartalsvise endringer:

FødteDødeNetto innflyttingBefolkningsvekst (personer)Folketallved utgangen av kvartalet
Lødingen340-12133
Hadsel20241288017
6157-22622
Øksnes1576144594
Sortland1719353310411
Andøy1212-15-154893