Forslaget om utsette flyttinga av elever fra Sandnes til Stokmarknes til neste år, kom på initiativ fra Hadsel Frp.

De lyktes bare i å få halve kommunestyret med seg.

Etter en lang debatt, der posisjonspolitikere i flere omganger stod frem og forsvarte nedleggelsen av ungdomstrinnet på Sandnes, viste avstemminga et knappest mulig flertall for å si nei til å bruke mer tid på flyttinga.

Etter planen skal to av ungdomstrinnene på Sandnes starte på ungdomsskolen på Stokmarknes til høsten.

Fra SV, Sp og Ap stemte to Ap-representanter sammen med opposisjonen, men med 13 mot 12 stemmer ble det likevel ikke flertall for utsettelse.