Leder i Nordland SV, Marius Jøsevold, var én av hovedtalerne på Sortland.

I pøsende regn, ledet an av Sortland musikkforening, marsjerte et hundretalls mennesker gjennom sentrum av Sortland for å markere Arbeidernes internasjonale kampdag mandag formiddag.

Desidert flest hadde samlet seg bak parolen «Oljefritt LoVeSe – NEI til konsekvensutredning». Også flere gikk samlet bak standpunkt i lokale saker som «Styrk ambulansetjenesten i Vesterålen», «Fortsatt kamp for Andøya flystasjon» og «Behold trålerplikten – fisken tilhører folket».

Se bildeserie fra markeringen her (krever abonnement).

Kritikk av regjeringen

Toget gikk fra torget, stoppet for kransenedleggelse i Kjøpmannsgata og endte opp i Samfunnssalen, hvor folk samlet seg til en tradisjonsrik markering med taler, allsang, kaffe og kaker. Hovedtalere for dagen var leder for Nordland SV, Marius Jøsevold, og Arbeiderpartiets Anette Davidsen. Det var tydelig at valgkampen så smått er i gang – den sittende regjeringen fikk kraftig kritikk fra talerstolen på Sortland.

– Vi har en kommunalminister som ikke vil ha kommuner. Vi har en fiskeriminister som ikke vil ha fiskere, en landbruksminister som ikke vil ha bønder, en helseminister som ikke vil ha lokalsykehus og en integreringsminister som ikke vil integrere. Dette vil vi i SV ha en slutt på, sa Jøsevold og talte for regjeringsskifte til høsten – til stor applaus fra salen.

– Sentraliseringen har gått for langt

Mange av parolene som var å finne i toget, ble også nevnt i Jøsevolds tale. Han var innom både fisken, olja, sosial ulikhet og internasjonal solidaritet – hvor SVs standpunkter er velkjente.

– Fisken skal tilhøre folket, ikke noen få kvotebaroner. Ressursene skal leveres lokalt, og skape arbeidsplasser på land, sa SV-politikeren.

Han kritiserte også utviklingen innen samfunnsberedskapen, med Vesterålen som eksempel, og karakteriserte den som galskap.

– Sentraliseringen har gått for langt når politiet ikke kan rykke ut, og brannvesenet må gjøre jobben til ambulansen, sa Jøsevold – med henvisning til de mye omtalte tilfellene på Melbu og i Bø.

Fortsatt viktig

Markering av Arbeidernes internasjonale kampdag, er viktigere enn noen sinne, sa Jøsevold.

– Dette blir en stadig mer aktuell dag, med økte forskjeller og tidenes mest høyrevridde regjering. I dag er det 98.000 unger i Norge som vokser opp i en fattig familie, som ikke har de samme mulighetene til å oppfylle sine drømmer som andre. Bare på Sortland vokser hver tiende unge opp i en familie med en vedvarende lav inntekt. Dette er våre unger, og den ansvarsfraskrivelsen vi ser fra regjeringen i dag skal vi kjempe imot, sa Jøsevold.

Hadselværing Anette Davidsen (Ap) snakket om viktigheten av trygge arbeidsplasser.

– Arbeid for alle er vår viktigste sak. Nå er det 120.000 arbeidsledige i Norge, sa Davidsen og beskylte regjeringen for å tvinne tomler - og ikke foreta seg noe.

– Vi trenger en ny regjering som har det som sin største og viktigste oppgave å skape gode og trygge arbeidsplasser.

Arbeiderpartiets Anette Davidsen snakket om arbeid for alle.