For noen år siden startet Avinor et prosjekt for å finne fluorbaserte stoffer brukt på brannøvingsfeltene ved lufthavnene i Norge. Stoffene anses for å være alvorlig helse- og miljøskadelig, og er oppført på den norske verstinglista, skriver NRK Nordland.

Selv om såkalt PFOS-holdig brannskum ikke har blitt brukt på over ti år, måler Avinor fortsatt betydelig spredning av PFOS fra brannøvelsesfeltene i vann og levende organismer.

– Det står klart at Evenes er en av de største nåværende aktive kildene til spredning av PFOS i Norge, står det i et brev fra Miljødirektoratet til Avinor, skriver NRK Nordland.

Krever tiltaksplan

Nå vil Miljødirektoratet kreve tiltaksplan for å stanse spredningen av PFOS fra forurenset grunn. Årsaken er at flyplassen ligger midt i et våtmarksområde, der nærliggende vann er særlig sårbare naturnvernområder.

– Fisk i Langevann og Lavangsvatn har uakseptable konsentrasjoner av PFOS. Det er vist at forurensingen spres til både grunnvannet og overflatevannet i nivåer som kan skade organismer, skriver direktoratet i sitt brev til Avinor.

For få målinger

Miljøverndirektoratet mener at Evenes er en av de best undersøkte flyplassene i landet, men understreker samtidig i brevet at Avinor ikke kan gjøre rede for omfanget av forurensingen.

– Vi mener det er gjennomført for få målinger til å få et godt og representativt bilde av spredning og total mengde, og at det er sprik i målte og beregnede konsentrasjoner og mener blant annet at Avinors rapport om Evenes undervurderer risikoen for effekter på økologien.

Utfordring

Ifølge Lufthavnsjef Eirik Bergsted, har ledelsen ved flyplassen en utfordring.

– Dette er gamle synder som ligger tilbake i en tid da man ikke visste at dette var miljøfarlige stoffer, sier Bergstedt til NRK.

Samtidig aviser han at de ikke har hatt utfordringene på alvor og forteller at det har blitt jobbet intensivt med å finne løsninger i lang tid.

– Hadde det vært kritisk og nødvendig med umiddelbare tiltak, så hadde vi gjort det. Verken vi eller andre aktører har vurdert situasjonen som kritisk, sier han til NRK Nordland.