– Enkle strakstiltak gir varige resultater. Det jeg driver med handler om å gjøre stedene vi bor på enda mer attraktiv, både for tilflyttere, næringsetablerere og turister, sier Jonassen.

Hvordan oppleves Andøy?

I slutten av forrige uke var han på årsmøte til Andenes Vel for å holde foredrag om sitt prosjekt Nordbolyst og superdugnadene han har vært med å arrangere.

– Drivkraften og lidenskapen i alle våre superdugnader dreier seg hverken om penger eller mediaomtale. Det handler om vår felles fremtid, hvor vi går som samfunn dersom vi slutter å bry oss om hvordan vi har det rundt oss? Det handler om tro på seg selv, tro på fremtiden og ha tro på hverandre, sier han.

Jonassen mener at andværingene må spørre seg selv; Hvordan oppleves det å komme til Andøy som turist? Er det fint? Får du en god følelse eller en mindre god følelse? Blir du provoser eller glad? Det er en kjensgjerning at vi reiser til steder som tiltaler oss.

– Jeg har tro på helårsturisme i Andøy, men da er det enda viktigere å ta vare på og holde det ryddig utenfor eiendommene i sentrum, sier han.

Monotont og kjedelig

Jonassen mener utfordringene for Andøy og Andenes, er likt mange andre små kystsamfunn i nord som har vært bygd opp opp rundt fiskeri og skal omstille seg til også å skulle leve av turisme og reiseliv.

– Vi blir husblind i egen kommune og ser ikke rot, skrot og forfall som er i våre omgivelser. Jeg lurer også på hvorfor svært mange hus, forretningsbygg og andre eiendommer absolutt må være hvit, beige, grå, brun eller kommunal sennepsgul farger. Vi er et frodig, fargerikt folkeslag i både form og ordbruk, men hvor er de klare, skarpe fargene vi har å velge blant, spør han, og konkluderer med at de ikke er i sentrum av tettsteder og byer i Nord-Norge.

– Vi har det altfor monotont, uniformt og kjedelig. Kommunene må bli mye flinkere til å benytte seg av estetikkparagrafen i bygningsloven og forurensningsloven mot huseiere som ikke tar vare på egen eiendom. Forfall påvirker negativ uavhengig om vi befinner oss i Øst-London, Bronx eller på et lite fiskevær i Nord-Norge, sier Jonassen.

Så litt av hvert

Med enkle midler mener han at Andøy kan få et estetisk løft, som gjør kommunen mer attraktiv, både å bo i, flytte til, etablere næring i og besøke som turist.

– På rundturen min i Andøy har jeg blant annet sett står mange nedslitte låver og naust. Et strøk maling kan hjelpe mye, sier han. Noe annet han la merke til i sentrum av Andenes, var at mange fasadeskilt ikke har blitt skrudd ned når bedrifter har blitt lagt ned.

Jonassen har også fått med seg at det har vært vanskelig å få en fin havnepromenade fra Fyrvika til østre havn. Han mener at man med enkle midler kan rydde opp og gi Andøys fremste turistgate et løft.

– Det handler om å rydde opp, fjerne litt kontainere og søppel. Gårdeierne i sentrum må erkjenne at hvis turistnæringen øker, så vil deres inntekter ofte også økes proporsjonalt, mener Jonassen.

Engasjement i Andøy

Fredag gikk Johansen rundt i sentrum av Andenes og så på hva som kan gjøres. Han besøkte også flere gårdeiere og snakket med dem om byggene de eier.

– Mitt inntrykk er at de fleste er positive til å gjøre noe med eiendommene sine. De forstår også at det å ikke ha det ryddig rundt seg har negative økonomiske konsekvenser, sier han. Jonassen hadde også møter med enhetsleder for tekniske tjenester, rådmann og ordfører.

– De skal se på mulighetene for å finne midler til å kjøre i gang en superdugnad i Andøy. Engasjementet er der, men det trengs litt penger også, sier Jonassen, som i andre prosjekter til og med har blitt politianmeldt for å ha vist frem bilder av eiendommer som har vært forsøplet og skjemmende for nabolaget.

– Da sa jeg bare til politimannen som ringte at vedkommende heller burde bruke energien på å rydde. Noen må tørre å røre i gryta for at det skal skje noe, og vi kan ikke leve i en «boble» der vi tror at alt rundt oss er perfekt slik det er, sier Jonassen.