Nordland Akademi legger opp til at dette er et faglig innspill i debatten og oppfordrer både politikere og folk flest fra hele Vesterålen til å komme og diskutere dette aktuelle temaet.

Endringer i kommune-Norge har vært varslet lenge og det er behov for en åpen debatt. Professor i statsvitenskap Hans-Kristian Hernes, ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, kommer for å snakke om positive og negative sider ved en eventuell kommunesammenslåing i Vesterålen, fra et faglig ståsted, står det i en pressemelding fra Nordland Akademi.

Foredraget Hernes skal holde, bærer tittelen "Muligheter for/konsekvenser av en eventuell framtidig storkommune i Vesterålen".

Danske erfaringer

Fra Danmark kommer Natur-, Miljø- og kultursjef Hans Jantzen i Kerteminde storkommune på besøk. Hans fordrag er kalt «Dansk skråblikk på egen strukturreform etter 7 år».

Jantzen skal fortelle om erfaringer etter at Strukturreformen ble gjennomført i Danmark for syv år siden. Da ble 271 kommuner redusert til 98 og 14 fylker ble redusert til 5 regioner.

Hva har skjedd med folkestyret i de danske storkommunene? Hva er borgernes oppfatning av lokaldemokratiet i de nå større enhetene? Og hva med den politiske og administrative ledelse, ser man effektivisering og kvalitetsutvikling?, er spørsmålene dansken skal forsøke å besvare.

Ordførere invitert

- Alle Vesterålens ordførere er inviterte og vi forventer gode innspill i debatten. Denne gangen er Kveldsakademiet lagt til Arbeideren, Melbu. Det blir kafé ved Arbeiderens venneforening og musikkinnslag ved distriktsmusikerne i Hadsel, skriver Nordland Akademi i sin pressemelding.