Regionrådets arbeidsutvalg er idag samlet på Andenes. I møtet ble det full enighet om å jobbe for at det ved Stokmarknes sykehus skal etableres et voldtektsmottak.

Det var Sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo som tok opp saken.

– Vi ble orientert om hvordan dette blir håndtert gjennom media. Offeret ble transportert med bil helt til Bodø. Det virker som en mildt sagt dårlig måte å håndtere dette på, når vi har et stedlig sykehus. Jeg tenker dette er en sak vi bør og må ta fatt i, sa Bjørkmo.

Det var regionrådsleder Siv Dagny Aasvik helt enig i.

– Ja, dette med voldtektsmottak bør vi be om tilbakemelding på - som en egen sak. Dette er et så aktuelt tema, og jeg ser ingen grunn til at vi skal vente med å adressere dette, sa hun.

Jonni Solsvik sa seg enig - og så også sammenhengen med politireformen.

– Disse tingene henger sammen. Det som skjer i førstelinje-instansene i begge etater er svært viktig for håndtering av slike hendelser. Så sentraliseringa innen politiet er også et problem for dette temaet. Det er en sammensatt sak - men jeg er helt enig i at dette må vi gripe fatt i.

Det sluttet de øvrige medlemmene seg til - og regionrådet vil engasjere seg for å få etablert et lokalt voldtektsmottak.