På årets budsjett er det avsatt 850.000 kroner inkludert mva til asfaltering.

Les også: Vedtok budsjettet i Øksnes

Dårlig forfatning

Det finansieres gjennom opptak av lån på 680.000 og 170.000 kroner i momskompensasjon.

– I saksfremlegget heter det at flere av de asfalterte vegene har dårlig standard og det er derfor av stor betydning for nærmiljøet at veier får ny asfalt.

Det er gjort en vurdering av tilstanden på de kommunale vegene. På bakgrunn av denne foreslås det at det foretas reasfaltering av deler av Strengelvågveien og deler Elvegata.

Les også: Skryt og takk for asfalt i Forfjord

Må gjøre forarbeid

Asfalten på disse vegene er i dårlig forfatning og det må utføres en del forarbeider, særlig på Elvegata, før vegene kan asfalteres.

Endelig omfang av asfaltering vil bli avklart når det er innhentet anbudspriser på arbeidene. Innenfor vedtatt budsjett vil det inngå både for- og etterarbeider på vegene, heter det i saksfremlegget til hovedutvalget.