Lokalradioen har flere ganger tidligere slitt med å få opprettholde sin sender/bingokonsesjson.

Nå viser Medietilsynet til varsel om vedtak, datert 19. januar 2015, der radioen ble gitt frist til 12. februar med å komme med en uttalelse, Allerede da var det klart at Medietilsynet vurderte om Radio Øksnes skulle få opprettholde sin innholds- og senderanleggskonsesjon, uten at det ble gitt tilsvar fra radioen.

På bakgrunn av at Radio Øksnes’ frekvenstillatelse er inndratt er det således ikke lenger et rettslig grunnlag for å inneha senderanleggskonsesjon, skriver Medietilsynet.

Les også: Får likevel lage lokalradio

Innholdskonsesjonen

Medietilsynet har med hjemmel i kringkastingsforskriften fattet følgende vedtak:

"Radio Øksnes BA (konsesjonsnummer 3225) sin innholdskonsesjon til drift av allmenn lokalradio, med tilhørende senderanleggskonsesjon i konsesjonsområde 17-24, opphører med umiddelbar virkning.

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningsloven §§ 28 og 29 innen tre uker fra det er mottatt.

Les også: Medietilsynet setter ned foten

Beklager

Styreleder Staale Mikal Skaaaden i Radio Øksnes sier at saken dreier seg en faktura som ble betalt litt for sent, men at han trodde at saken var grei helt til brevet fra Medietilsynet dukket opp.

- Vi må ta tak i problemet. Det er forferdelig at dette skjer på nytt.  Vi var i gang med å bygge oss opp igjen, så skjer dette. Opphør av bingosendinger vil bety store økonomiske tap for radioen. Men vi jobber intenst for at sendingene kan fortsette. Men fram til over påske vil det dessverre bli stilt på våre sendinger.