I en melding fra Sortland kommune opplyses det om følgende:– På grunn av utbedring av vannlekkasje, blir Øvre Lyngvei mellom kryss Brekkaveien og kryss Nedre Lyngvei uten vann i perioden kl. 09.30 – 14.00 mandag 25. september. Mer informasjon ligger på kommunens hjemmeside.