Kampen om å bevare Forsvarets tilstedeværelse på Andøya lufthavn har blant annet ført til påstander om dårlige forhold på flyplassen i Evenes. Det har ført til at Lufthavnsjef Eirik Bergstedt i dag så seg nødt til å skrive et innlegg om sikkerheten på flyplassen på Facebook.

– Vi registrerer at det skrives mye om innflygingsforholdene til Evenes for tiden, og da med negativt fortegn. Vi i Avinor AS har alltid sikkerheten som første prioritet, og ville aldri tatt i bruk farlige eller dårlige innflygingsprosedyrer, sier Bergstedt.

– Det at vi holder til i et fjellrikt område, er ikke ensbetydende med at innflygingsforholdene er dårlige. Vi utvikler oss hele tiden, og derfor vil vi få nye og enda bedre satelittbaserte innflyginger, både fra nord og sør i månedene som kommer. Dette er helt i tråd med den globale utviklingen, og Luftfartstilsynets implementeringsplan for slike prosedyrer. Så du som passasjer på Evenes, kan alltid føle deg trygg på at du er i de beste hender, når du bruker oss.

Til Fremover sier lufthavnsjefen at en regularitet på nesten 100 prosent illustrerer at det er trygt å bruke flyplassen.