Tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen mener det er faktisk feil at hun tillot Aker Seafoods å organisere seg bort fra de forpliktelsene de har.

Bakgrunn:  – Det er én virksomhet

Ingen hjemmel

Aker Seafood fikk heller ikke tillatelse til å skille ut eierskapet til kaiene eller bygningene. Eierskapet til disse skulle fortsatt ligge i det selskapet som har forpliktelsene.

– Jeg sa nei til forespørselen om å overføre kaiene og eiendommene til "nye" Norway Seafood for å sikre at Aker også i framtida skulle være i stand til å ivareta sine forpliktelser, uavhengig av omorganiseringen av selskapet. Det jeg opprettholdt, var at forpliktelsene ligger på Aker. Hva de kaller selskapet og hvordan de organiserer hvor de ansatte jobber, haddde jeg ikke noen lovhjemmel til å gjøre noe med, sier hun.

Det var i en sak på VOL på tirsdag denne påstanden kom frem i forbindelse med Trond Giske sitt besøk i Vesterålen.

Fikk dispensasjon

Berg-Hansen sier det var Aker som i sin tid fikk dispensasjon fra deltakerloven å eie fiskefartøy.

– Det er ikke uvanlig at et en organiserer selskap som et konsern, med mor og datterselskap, men vi sto fast på at de ikke fikk skille anleggsmidlene. Kaien og utstyret er det samme som eierskapet til fiskebåten, sier Berg-Hansen.

– Forpliktelsene ligger på Aker i dag slik den gjorde før. Det vi ikke har hjemmel til å gjøre noe med er at vi ikke kan bestemme hvor deres ansatte skal være ansatt. De har organisert om sine selskap i Aker Seafoods og Havfisk og det er faktisk Havfisk som må stå til ansvar for selskapet sine forpliktelser, både hva gjelder leverings-, bearbeiding- og aktivitetsplikt.