For kystkommunene i landet er det anledning til å søke om tilskudd over statsbudsjettets kapittel 1360 post 60, som delfinansiering til prosjekter som er rettet mot kommunal infrastruktur i fiskerihavner.

Retningslinjene ble revidert av Samferdselsdepartementet i 2014 og er gjeldende for alle søknader levert fra og med 2015.

Les også: Bø kommune får 3,65 millioner i statsstøtte

Dette har medført at søknadsfristen er endret til 1. mars, og det er kommunene som må stå som søkere. Ordningen er også endret slik at det gis tilskudd uten mva (nettoordning).

Kystverket Nordland gjør eventuelle søkerkommuner om at søknadsmalen som finnes på Kystverkets nettsider, skal benyttes. Retningslinjer og informasjon angående tilskuddsordningen ligger på Kystverkets hjemmeside.