Geir Ketil Hansen og Jonni Solsvik; to politiske motpoler som krangler om eierskapet til den norske modellen.

Tirsdag er det folkemøte og paneldebatt i Samfunnssalen på Sortland. Stortingskandidatene Yngve Larsen fra Kystpartiet, Ingeborg Steinholdt (Rødt), Kenneth Svendsen (Frp), Geir-Ketil Hansen (SV), Wilfred Nordlund (Sp), Johnny Finstad (H), Arne Ivar Mikalsen, (V), Anna Ljunggren (Ap) og Bjørn Ekern (Miljøpartiet de grønne) stiller klare til diskusjon.

Før helgen havnet en folder fra LO i Vesterålen ned i rundt 13.000 postkasser i regionen. I folderen inviteres befolkningen i Vesterålen til å sende inn spørsmål til politikerne, og få svar på direkten.

Send inn dine spørsmål her.

Borgerlig endring

- Den norske modellen kjennetegnes av godt utbygde velferdstjenester, samarbeid mellom partene i arbeidslivet, og en vilje til å omstille seg i næringslivet. Dette har vært viktige faktorer for at vi har fått det velferdssamfunnet vi har i dag. En borgerlig regjering vil endre den norske modellen, heter det i folderen fra LO.

Ordfører Jonni Solsvik (H) fra Andøy kritiserer LO for ordbruken.

- Alle partiene i Norge ønsker å verne om den norske modellen. Det er uryddig av LO å forsøke å ta fullt eierskap for modellen. Og det tror jeg mange av LO-medlemmene som ikke stemmer SV og AP vil være enige i. Den norske modellen må imidlertid endres i takt med samfunnsendringene, og i så måte har Høyre løsninger vi mener er bedre enn det LO står for.

- Har våre ord i behold

Solsvik ser frem til å følge debatten i Samfunnssalen tirsdag.  Geir-Ketil Hansen i SV mener LO har sine ord i fullt behold:

- Utspillet fra Solsvik er noe partitoppene i Høyre over hele landet kommer med. Lover man skattelettelser, og legger tilrette for storstilt privatisering, så er det åpenbart at den norske modellen vil bli svekket. Det vil bli større ulikheter. For meg er det åpenbart, sier Hansen.

- Kan LO og venstrepartiene påberope seg eierskap til "Den norske modellen"?

- Det er i alle fall slik at det velferdssamfunnet som er bygget opp etter krigen, blant annet når det gjelder trepartssamarbeidet i stor grad er bygget opp av venstresiden. Her har høyrepartiene bidratt veldig lite. Frp vil bygge et helt annet samfunn, og reiser til USA for inspirasjon. Og Høyres ønsker om ytterligere privatisering vil føre til en lite ønsket utvikling.

- Samfunnsutviklingen gjør vel at modellen uansett må endres en del?

- Det er klart velferdssamfunnet må utvikles. Det må imidlertid gjøres kontinuerlig, og ikke gjennom skattelettelser som vil føre til større forskjeller, mener Geir-Ketil Hansen.