1. mai åpnet helseminister Bent Høie den nye ambulanshelikopterebasen i Evenes. Siden da har oppdragene stått i kø.

Teamet har hatt 20 henvendelser. Av disse er 13 gjennomførte oppdrag, 5 avviste oppdrag (henvendelsen er løst på andre måter) og 2 påbegynte men avbrutte oppdrag.

- Vi er godt fornøyd med det nye ambulansehelikopteret. Det har vært en fullverdig ressurs siden det ble satt i beredskap fredag 1. mai. Vi har hatt oppdrag både i Nordlandssykehusets og Universitetssykehuset Nord-Norge sitt nedslagsfelt, og har levert pasienter i Harstad, Narvik og Tromsø, sier helikopterlege Bård Rannestad fra Universitetssykehuset Nord-Norge.

Innkjøringsfase

Rannestad, som har bakgrunn fra Harstad, har vært sentral i oppbygningen av det nye tilbudet. Han er medisinsk leder for luftambulansetjenesten i UNN. Rannestad har fra før av ett helikopter og ett fly i Tromsø og nå et helikopter i Evenes.

- Jeg er ansvarlig for det medisinske prosjektet i denne basen med oppstart i høsten 2013. Videre er jeg driftsansvarlig i fortsettelsen på medisinsk side.

Han skal fortsette å jobbe som lege fra basen i Tromsø, men også bidra på Evenes.

Legene på Evenes-basen rekrutteres fra UNN Harstad og Narvik samt Nordlandssykehuset i Vesterålen og Lofoten.

Noen av legene vil jobbe både i Tromsø og Evenes.

Lang prosess

Det har vært mye jobb å jobbe fram basen som ligger på militært område.

- Det er omfattende å lage et nytt helsetilbud. Det er ikke bare å kopiere andre baser siden det er nye aktører involvert og vi ligger på militært område. Samtidig er det 21 år siden det ble laget ny i Norge, så ingen av mine kolleger har hatt kunnskap som jeg kunne dra nytte av rundt dette. Vi har derfor lært mye under veis.

Den største utfordringen har vært å koordinere alle involverte parter.

- Det er utfordrende å rekruttere anestesileger, og dette jobber vi fremdeles med. Nå skal vi komme i driftsmodus og komme gjennom alle sjekkpunktene. Alle legene må også læres opp til å kunne gjøre jobben.

Fra Harstad

Basen er døgnbemannet 24 timer i døgnet 7 dager i uken.

- Et ambulansehelikopter har tre i besetningen: Redningsmann, pilot og lege. Det er standard.

Tidligere var beredskapen god i regionen, sier Rannestad, men nå er den enda bedre.

- Vi får mye større fleksibilitet til å løse befolkningens behov. At vi får en ny maskin vil gagne området over tid. Det er samtidig viktig å understreke at ambulanser på veien er grunnstammen i nordnorsk akuttmedisin. Vi er en supplerende ressurs.